Opština Leposavić u žutoj zoni

Krizni štab Opštine Leposavić saopštio je da je na osnovu propisanih mera na suzbijanju pojave i širenja virusa korona, a na osnovu ovonedeljnog preseka stanja došlo do poboljšanja epidemiološke situacije na teritoriji opštine Leposavić izazvane virusom koronaa tako da se od juče 25. 11. 2020. godine opština Leposavić nalazi u žutoj zoni.

Opština Leposavić nalazi se od juče u umereno rizičnoj zoni, pa su u skladu sa tim stupile na snagu nove mere donete od strane nadležnih institucija:

– Ukinuta je zabrana kretanja građana u bilo kom vremenskom periodu u toku dana

– Ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata, trgovinskih i drugih radnji na teritoriji opštine Leposavić u periodu od 20:00ͪ  do 05:00ͪ . Od ove mere izuzete su benzinske stanice (pumpe) i apoteke.

– U periodu kada je dozvoljen rad gore pomenutim trgovinskim radnjama i ugostiteljskim objektima, apeluje se na vlasnike istih da poštuju mere zaštite koje su na snazi, odnosno da osoblje i radnici nose zaštitnu opremu (maske), kao i da dezinfekciona sredstva u svakom trenutku budu dostupna korisnicima usluga. 

Krizni štab Opštine Leposavić uputio je apel stanovnicima da se, bez obzira na poboljšanu epidemiološku situaciju, striktno pridržavaju uputstava i  mera donetih od strane nadležnih institucija, da pokažemo ličnu i društvenu odgovornost, solidarnost i jedinstvo, a sve u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti svih.

Izvor: TV Most, Opština Leposavić

Comments