Rad trgovinskih i ugostiteljskih objekata produžen do 20h

Vlada Kosova donela je odluku da se zabrana kretanja za građane skrati za jedan sat, i ujedno se trgovinskim i ugostiteljskim objektima produžava radno vreme do 20h, potvrđeno je iz Kosovske policije.

Prema rešenju koje je dostavljeno Regionalnoj direkciji policije Mitrovica Sever, ekonomskim operaterima dozvoljava se rad u vremenskom intervalu od 05:00-20:00 .

Trgovinski centri,samousluge i drugi prodajni objekti –dozvoljava im se rad u toku dana od 05:00 do 20:00h.

Hotelijerske usluge i rad restorana dozvoljen je do 20:00,dok službe dostave hrane i narudzbina mogu raditi i nakon tog vremena.

Zabranjuje se kretanje građana van mesta stanovanja u vremenskom intervau od 20:00 do 05:00h ;osim za hitne slucajeve i institucije koje imaju dozvolu Vlade za kretanje i vršenje službenih poslova-kao i u ranijim odlukama Vlade. Zabrana važi i u vreme zabrane kretanja za vozila i lica, kretanja iz jedne u drugu zonu u vremenskom intervalu od 20:00-05:00,osim za posebne slucajeve, hitne zdravstvene i drugo.

Sve mere zaštite, kao i u ranijim Rešenjima ostaju na snazi i građani se moraju pridržavati,posebno mera zaštite, nošernja maski,držanja propisanog međusobnog odstojanja,kako na ulici tako i u svim drugim objektima prodaje, apotekama i slično.,zabrane okupljanja,s vih proslava, svadbi, slava, skupova,gde se po pravilu okuplja veći broj lica.

Za sprovođenje svih mera u vezi zaštite od koronavirusa, kontrolu će vršiti kompetentni organi i institucije.

Novo rešenje Vlade Kosova stupa na snagu 23.12.2020.god. u 05:00h i ima važnost do donošenja novog rešenja.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments