Nagradni konkurs za pisanje eseja u organizaciji Studentskog kluba Pravnog fakulteta

Studentski klub Pravnog fakulteta objavljuje konkurs za nagradno pisanje eseja, na temu “SRPSKE SVETINjE KAO ŽIVI PEČAT NAŠEG DUHOVNOG, KULTURNOG I NACIONALNOG IDENTITETA”.

Negujući i brinući o našem istorijskom i kulturnom nasleđu, i imajući u vidu koliki značaj su srpski manastiri i crkve imali u prošlim vremenima, a naravno i danas, u studentskom klubu smatraju angažovanje i rad studenata na ovoj temi izuzetno važnim činiocem u očuvanju tradicionalnih i neprolaznih vrednosti srpskog naroda. Takođe misle da mladi moraju da čuvaju svoju istoriju i da o njoj uče druge, doprinoseći tako da nemerljivo bogatstvo naše istorije ne izbledi vremenom, ili još gore, padne u zaborav.

Iz tog razloga, u okviru SKPF-a deluje Odbor za kulturu, iz kog je i potekla ideja za ovim konkursom.

Eseji će biti ocenjeni od strane akademskog odbora koji čine: prof. dr Miloš Ković, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milan Ružić, pisac i Želidrag Nikčević, književni kritičar.

Posebnu zahvalnost duguju prijateljima iz izdavačke kuće Katena Mundi, koja je obezbedila nagrade u vidu knjiga za najbolje radove.

Konkurs traje do 31. januara 2021. godine.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments