Opštine na severu ostaju u crvenoj zoni

Prema novoj odluci kosovskog ministarstva zdravlja o kategorizaciji opština po zonama u zavisnosti od broja inficiranih na 100.000 stanovnika na nedeljnom nivou, četiri opštine na severu Kosova ostaju u crvenoj zoni.

U crvenoj zoni se od petka, 11.decembra , nalazi 16 opština: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Gračanica, Leposavić, Lipljan, Kosovska Kamenica, Glogovac, Klokot, Đakovica, Podujevo i Gnjilane.

U žutoj zoni nalazi se devet opština: Peć, Vitina, Vučitrn, Štimlje, Uroševac, Suva Reka, Štrpce, Istok i Mališevo.

U zelenoj zoni je 13 opština: Klina, Đeneral Janković, Srbica, Parteš, Orahovac, Prizren, Ranilug, Dečani, Novo Brdo, Kačanik, Junik, Dragaš i Mamuša.

Crvena zona uključuje opštine sa visokim rizikom ili opštine sa preko 150 zaraženih na 100.000 stanovnika nedeljno. U ovoj zoni važi mera ograničenja kretanja od 19 do 05 ujutru.

Žuta zona uključuje opštine sa srednjim rizikom, odnosno od 76 do 150 zaraženih na 100.000 stanovnika nedeljno, dok se u zelenoj zoni nalaze opštine niskog rizika, do 75 zaraženih na 100 000 stanovnika nedeljno.

Ova kategorizacija trebalo bi da bude revidirana 18. decembra.

I ova, kao i prethodne odluke, dostupna je samo na albanskom jeziku.

Opštine na severu Kosova su od 20. novembra u crvenoj zoni, nakon povećanja broja inficiranih.

Kosovska vlada donela je 12. novembra odluku o podeli opština na tri zone i sprovođenju mera protiv širenja korona virusa unutar istih.

Izvor Radio Kontakt plus

Comments