Dom zdravlja Zvečan dobio savremenu kardiološko-abdominalnu sondu

Dom zdravlja Zvečan dobio je danas kardiološko-abdominalnu sondu za potrebe ginekološke i kardiovaskularne ordinacije pri ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ovaj savremeni medicinski instrument je donacija Kabineta gradonačelnika opštine Zvečan.

“Ova donacija će omogućiti kvalitetniju i potpuniju dijagnostiku, a samim tim i bolju zdravstvenu zapštitu naših sugrađana” navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika ove opštine.

U saopštenju se dalje navodi da je zahvaljujući donaciji hematološkog i biohemijskog analizatora i ostale prateće opreme, ova ustanova zasigurno među vodećim  ustanovama iz sektora primarnog zdravstva po pitanju opremljenosti najsavremenijom dijagnostičkom i laboratorijskom opremom.

“Ovo je samo deo opreme koji je doniran Domu zdravlja Zvečan, a sve u cilju unapređenja i modernizovanja aparature koja je neophodna u savremenoj medicini” dodaje se u daljem tekstu i navodi da će Kabinet gradonačelnika nastaviti da pomaze rad Doma zdravlja.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Opština Zvečan

Comments