MSP: Međunarodni dan ljudskih prava povod da se ukaže na obespravljenost srpskog stanovništva na Kosovu

Na Međunarodni dan ljudskih prava, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije još jednom je ukazalo na obespravljenost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i ponovilo poziv međunarodnoj zajednici da omogući poštovanje garantovanih međunarodnih normi ljudskih prava i doprinese stvaranju uslova za povratak interno raseljenih lica, kao i vraćanje njihove uzurpirane imovine, prenosi Tanjug.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, MSP je izrazilo privrženost Srbije tekovinama i vrednostima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je usvojena na današnji dan 1948. godine.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, načela iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja je usvojena na današnji dan 1948. godine, predstavljala su temelj za izgradnju međunarodnog prava u ovoj oblasti, kao i međunarodnog sistema promocije i zaštite ljudskih prava, kao jedinstvene civilizacijske tekovine savremenog doba.

“Naša obaveza danas jeste očuvanje i jačanje međunarodnog sistema za poštovanje ljudskih prava, razvoj standarda ljudskih prava, kontrola nad ispunjavanjem preuzetih obaveza, kao i nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim institucijama na zaštiti ljudskih prava”, navodi se u saopštenju MSP.

Kako se dodaje, Srbija je u punoj meri posvećena univerzalnim vrednostima ljudskih prava i sprovođenju u praksi međunarodnih pravnih instrumenata o ljudskim pravima.

“Naša kontinuirana saradnja sa instrumentima Saveta za ljudska prava u okviru Ujedinjenih nacija, kao i sa Savetom Evrope i mehanizmima ljudske dimenzije OEBS, predstavlja važan deo aktivnosti svih državnih organa i ilustruje našu doslednu opredeljenost za ispunjavanje međunarodnih standarda ljudskih prava”, kaže se u saopštenju.

Izvor: Kosovo online / Tanjug

Comments