Sever Kosova ostaje u crvenoj zoni

Kosovsko ministarstvo zdravlja predstavilo je danas novu odluku o kategorizaciji opština po zonama u zavisnosti od broja inficiranih na 100.000 stanovnika na nedeljnom nivou, a po kojoj sve četiri opštine na severu Kosova ostaju u crvenoj zoni.

Crvena zona uključuje opštine sa visokim rizikom ili opštine sa preko 151 zaraženim na 100.000 stanovnika nedeljno.

U ovom području nalazi se 21 opština: Priština, Kosovo Polje, Gnjilane, Obilić, Đakovica, Štimlje, Podujevo, Peć, Uroševac, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Vučitrn, Lipljan, Vitina, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Kosovska Kamenica, Srbica, Klokot i Gračanica.

Žuta zona uključuje opštine sa srednjim rizikom odnosno od 76 do 150 zaraženih na 100.000 stanovnika nedeljno.

U žutoj zoni, od večeras je 15 opšina: Prizren, Klina, Dečane, Glogovac, Mališevo, Suva Reka, Štrpce, Ranilug, Parteš, Kačanik, Orahovac, Junik, Istok, Mamuša i Đeneral Janković.

Zelena zona uključuje opštine niskog rizika, sa do 75 zaraženih na 100 000 stanovnika nedeljno i u ovom području su svega dve opštine, Dragaš i Novo Brdo.

Ova kategorizacija biće revidirana 4. decembra, u zavisnosti od broja pozitivnih slučajeva na 100 000 stanovnika nedeljno.

Opštine na severu Kosova su od 20. novembra u crvenoj zoni, nakon povećanja broja inficiranih.

Kosovska vlada donela je 12. novembra odluku o podeli opština na tri zone i sprovođenju mera protiv širenja korona virusa unutar istih. 

Mere u opštinama zelene zone:

Radno vreme biznisa, tržnih centara i ugostiteljskih lokala je od 05-20h.

Ugostiteljski objekti moći će da funkcionišu i nakon 20h, ali samo usluge za poneti ili narudžbine za dostavu.

Javni prevoz ograničen je na korišćenje 50% kapaciteta.

Taksi prevoznici moći će da voze samo po jednog putnika na sedištu pozadi, osim kada se radi o članovima porodice i kada ih može biti najviše troje.

Rad pozorišta, biblioteka, filharmonija, galerija, ansambala, baleta, bioskopa, omladinskih centara, kulturnih centara – delimično je dozvoljen, uz korišćenje svega 30% kapaciteta za sve aktivnosti.

Dozvoljene su i sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom prostoru, treninzi i takmičenja u individualnim sportovima. Međutim, dozvoljeno je da treninzima prisustvuje do 20 osoba, dok tokom takmičenja može učestvovati do 50 lica.

Rad teretana i zatvorenih bazena za pojedinačne rekreativne aktivnosti je dozvoljen, ali uz korišćenje samo 40% kapaciteta.

Mere u opštinama žute zone:

Ugostiteljski objekti, biznisi i tržni centri radiće od 05-18h, sa izuzetkom usluga dostave i za poneti koje će moći da funkcionišu i posle 18h.

Za javni prevoz, kulturna i sportska dešavanja, rad teretana i bazena, važe iste mere kao i one u opštinama u zelenoj zoni.

Mere u opštinama crvene zone:

S obzirom na to da spadaju u opštine sa visokim rizikom od širenja zaraze, u opštine iz ove zone važiće mere restrikcije kretanja građana i delimičan karantin.

Ugostiteljski objekti i biznisi u ovim opštinama radiće od 05-19h.

Takođe, biće zabranjeno kretanje građana od 19-05h, osim za hitne i zdravstvene potrebe.

Ova mera se ne odnosi na zdravstveno osoblje, službenike policije i pravosuđa.

Zabranjen je ulaz i izlaz građana i automobila iz i u opštine u crvenoj zoni od 19-05h osim za: zdravstveno osoblje, osoblje iz sektora bezbednosti, pravosuđa i studente, građane sa hitnim potrebama i operatore koji vrše javne usluge.

Javne i privatne institucije radiće samo uz najpotrebnije osoblje.

Javni prevoz će tokom vremena u kom je dozvoljen funkcionisati pod istim uslovima kao i u opštinama zelene i žute zone.

Takođe, mere koje se odnose na kulturna i sportska dešavanja, rad teretana i bazena su iste.

Izvor Radio Kontakt plus

Comments