GI SDP: Nova optužnica za ubistvo Ivanovića potvrda da pravosuđe Kosova krši sopstvene zakone

Povodom dobijanja takozvane „Treće optužnice“ za ubistvo lidera GI SPD – Olivera Ivanovića, usledilo je još jedno razočarenje i potvrdilo da pravosduni sistem Kosova ne poštuje i kriši i sopstvene zakone.

Ova takozvana „Treća optužnica“ kako je pojedni nazivaju nova optužnica zavedna je pod istim delovodnim brojem kao i predhodne dve smao su raličiti datumi.

Nadamo se da će advokatski tim Silvane Arsović već u toku sutrašnjeg dana uložiti prigovor i od nadležnih pravosudnih organa dobiti odgovor u skladu sa zakonom.

Sadržaj u ovoj optužnici je skraćen i ona sadrži samo 33 strane, manje u odnosnu na predhodne dve. Novih momenata kao ni dokaza vezanih za krivično delo nema, osim da se sada po prvi put pojavljuju dva lica bez imena i prezimena koja su nepoznata organima reda.

Novi izmenjeni detalj u ovoj optužnici a tiče se Silvane Arsović jeste da ona više nije pomagala u izvršenju krivičnog dela nego se tereti po Čl. 179 da je direktno učestvovala u ubistvu svog najboljeg prijatelja i saradnika.

Sve ovo govori o radu pravosudnog sistema Kosova, da se posle skoro 3 godine rada, na jednom dobro organizovanom političkom ubistvu mi nalazimo na početku,  da se ubice i dalje slobodno šetaju, dok se okrivljenoj Silivani Arsović jednoj samohranoj majci a takodje i jendoj ženi, ugrožavaju osnovna ljudska prava i pravo na prvdu.

GI „SDP“ ovom prilikom želi da obavesti a istovremeno i da pozove one medjunarodne predstavnike  na Kosovo koji su dali svoj doprinos u formiranju ovih institucija, da se pozabeve njihovim radom i ukažu im da su oni tu da sprovode zakone i poštuju jezičku kulturu svih gradjana.

Nećemo odustati od taženja da se ubsitvo Olivera Ivanovića rasvetli do kraja, da pravi počinioci za ovo delo odgovaraju.

Podsetićemo se njegovih reči: „Ne može ovo zlo navek trajati. Jednom će valjda i pravde biti“.

Izvor RKM/saopštenje

Comments