Nove mere kosovske vlade

Kosovski premijer Avdulah Hoti, u skladu sa Poslovnikom Vlade na današnjoj sednici koja je održana putem video konfernecije, odobrio je odluku o novim merama zaštite od pandemije kovida-19, kojima se između ostalog propisuje zabrana delatnosti svih ugostiteljskih objekata, počevši od večeras od 20 časova do ponedeljka u 5 sati ujutru.

Ministarstvo zdravlja, na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje i Odbora za koordinaciju i procenu vanredne situacije, donelo je odluku o preduzimanju mera za zaštitu od pandemije kovid-19 na sledeći način:

1. Zabranjena je delatnost svih poslovnih subjekata i preduzeća, trgovinskih i rekreacionih centara, supermarketa, subjekata koji pružaju gastronomske usluge (restorani, kafići i slično) na celoj teritoriji Kosova, od 20 sati 6.11.2020. (petak) do 11.11.2020. (ponedeljak) u 5 sati ujutru.

Odluka se ne odnosi na:

1.1 Pekare, apoteke, male pijace, pumpe za gorivo.

1.2 Javne i privatne zdravstvene ustanove za medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovnih dobara.

1.3 Za usluge i aktivnosti povezane sa upravljanjem COVID 19 (upravljanje i osnovno vladino i opštinsko osoblje u sektorima zdravlja, bezbednosti i državne uprave).

1.4 Ekonomski operateri i besplatan prevoz robe i usluga, kako bi se osiguralo funkcionisanje snabdevanja.

2. Stavovi 7,8,11,12,13,14,20 vladine odluke od 01.11.2020 suspendovani su do vremena određenog prema dispozitivu 1 ove odluke.

3. Kosovska policija je dužna da izvrši rigoroznu kontrolu sprovođenja mera, odluka i Zakona o prevenciji i borbi protiv pandemije pandemije kovid-19 na teritoriji Kosova.

4. Za sve prekršioce ovih mera, nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mere u skladu sa Zakonom o sprečavanju i borbi protiv pandemije kovid-19 na teritoriji Kosova.

Izvor: Kosovo online

Comments