Konferencija povodom promocije uloge kancelarije za revizije na Kosovu održana u prostorijama poslovnog koledža

Konferencija pod nazivom „Promocija uloge Nacionalne kancelarije revizije na Kosovu“ održana je u prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u Kosovskoj Mitrovici.

Panel diskusija je imala za cilj da infomiše građane u četiri opštine na severu Kosova ali i da ih upozna o radu kancelarije za revizije na Kosovu.

Na konferenciji su učestvovali generalni revizor Kancelarije Besnik Osmani, Adrijana Hodžić šefica opštinske administracije Severna Mitrovica, gradonačelnik Zvečana Vučina Janković, gradonačelnik Zubinog Potoka Srđan Vulović i gradonačelnik Leposavića Zoran Todić.

Predstavnici opština su kao probleme izneli smanjenje opštinskog budžeta, problem katastra, građevinskih dozvola, problem reorganzacije, zakonske regulative, administrativna uputstva i drugo.

Glavna izvršna službenica administracije opštine Severna Mitrovica Adrijana Hodžić je rekla da je transparentnost opštine jako bitna, kako bi se unapredio i poboljšao njen rad.

„Ova tema je jako bitna za sve nas, ne samo što utiče na transparentnost rada opštine već da se i unapredi njen rad. Ja bih ocenila da je saradnja naše lokalne samouprave sa kancelarijom za revizije, bila kvalitetna i dobronamerna, zato što smo zaista imali razumevanje u određenim trenucima, međutim, videli smo da ta saradnja u budućnosti iziskuje još bolje razumevanje, za trenutnu situaciju u kojoj se nalazi sever Kosova, kada su u pitanju implementacije novih zakona, određena administrativna uputstva, koja zbog političkih neslaganja jednostavno nisu zaživela na severu. Opštine na severu Kosova često budu negativno ocenjene iz tog razloga što nismo ostvarili određene rezultate na određenim poljima. Moja zamerka je da je u redu da se navede nedostatak, ali isto tako se mora detaljno objasniti zbog čega nije došlo do toga.“ rekla je Hodžić.

Gradonačelnik Zubinog Potoka Srđan Vulović je pohvalio saradnju sa revizorima i istakao da opština Zubin Potok ima problem sa evidentiranjem imovine.

„Ja zaista moram da pohvalim rad opštine i saradnju sa revizorima, uvek smo nailazili na razumevanje i uvek smo dobijali korektne savete. Problem je u uređenju katastra. Mislim da bi trebalo da se svi zajedno potrudimo i približimo, kako bi to u budućnosti regulisali.“ navodi Vulović.

Zoran Todić gradonačelnik Leposavića kaže da su jake i funkcionalne samouprave potrebne svim građanima.

„Od 2017. godine, ja sam gradonačelnik Leposavića, tako da sam upoznat sa svim detaljima i poteškoćama sa kojima smo se svi mi suočavali, od upotrebe pečata do sprovođenja nekih zakonskih propisa. Naš cilj jesu jake i snažne lokalne samouprave jesu nešto što je potrebno svim našim građanima. Mi smo se trudili da rad i profesionalnost opštine podignemo na viši nivo.“ rekao je Todić.

Gradonačelnik Zvečana Vučina Janković smatra da su problemi četiri opštine na severu Kosova slični i zajednički.

„Ova kancelarija je 2017. godine opštini Zvečan uputila 15 preporuka, 2018. godine 13 a 2019. 9. 2020. godine 7. Na osnovu tih podataka možete videti da opština Zvečan otklanja sve greške i trudi se da maksimalno poštuje zakonsku regulativu i administrativna uputstva. Svesni ste situacije u kojoj živimo, ovde na severu Kosova, i mogu da kažem što se tiče nekih preporuka kao što su porez, građevinske dozvole, katastar, pozicija unutrašnjeg revizora, nisu izvodljive. Moramo da budemo svesni gde živimo i da smo jako često mi predmet Briselskog sporazuma. Složio bih se sa mojim prethodnicima koji su izneli sličnu problematiku tako da imamo sličnu situaciju u svim opštinama na severu Kosova.“ rekao je Janković.

Generalni revizor kancelarije za revizije na Kosovu Besnik Osmani pozdravio je prisutne i poručio da su tu jedni za druge i da će zajedničkim radom saradnju podići na viši nivo.

Organizator konferencije je Nevladina organizacija „Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC“. Projekat je realizovan uz podršku Holandske Ambasade na Kosovu kroz program Matra, koje sprovode ACDC i BIRN.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments