Specijalizovana veća Kosova: Saljih Mustafa uhapšen i predat Hagu

Nakon što je Specijalizovano tužilaštvo 24. septembra uhapsilo Saljiha Mustafu, on je tog istog dana prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu, navodi se u saopštenju.

Sudija za prethodni postupak je potvrdio optužnicu protiv Saljiha Mustafe 12. juna 2020. U skladu sa pravilom 88(2) Pravilnika o postupku i dokazima pred Specijalizovanim većima Kosova, optužnica koju je sudija potvrdio nije bila u tom trenutku objavljena.  

U potvrđenoj optužnici se tvrdi da su krivična dela proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja i mučenja izvršena nad najmanje šest lica u periodu približno od 1. aprila 1999. do 19. aprila 1999. na imanju u mestu Zlaš na Kosovu koje je služilo kao zatvor.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Potvrđenom optužnicom Saljih Mustafa se tereti prema različitim oblicima krivične odgovornosti za: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo kao ratne zločine učinjene u kontekstu oružanog sukoba na Kosovu koji nije bio međunarodnog karaktera i u vezi sa tim sukobom.

Sudija za prethodni postupak je iz razloga bezbednosti naložio da se optužnica objavi u redigovanoj verziji. Taj dokument se nalazi ovde.

Informacije o datumu i vremenu održavanja prvog stupanja Saljiha Mustafe pred sudiju biće objavljena u najskorije vreme.

Prvo pristupanje sudu se održava javno i može se pratiti putem striminga na internet stranic Specijalizovanih veća Kosova, navodi se u saopštenju.

Izvor: TV Most

Comments