Predsedništvo Skupštine Kosova nastavlja danas sa radom

Predsedništvo Skupštine Kosova, nakon višednevne pauze, vratiće se danas sednicama u okviru jesenjeg zasedanja, piše Koha.

Na dnevnom redu sednice, koja počinje u 14 časova biće nedovršene tačke sa prethodnih plenarnih sednica – glasanje o nacrtu rezolucije o upravljanju pandemijom kovid-19 koju su predložili Pokret Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova.

Na dnevnom redu je glasanje o nacrtu rezolucije o finansijskoj situaciji Telekoma Kosova, nakon što je omogućeno izvršenje konačne odluke Međunarodnog arbitražnog suda.

Takođe, glasaće se o Nacrtu zakona o zaštiti vrednosti rata OVK u načelu, kao i nedovršena tačka sa zasedanja od 14. avgusta – glasanje u načelu o Nacrtu zakona o ekonomskom oporavku.

Šesta tačka odnosi se na pripreme za novu plenarnu sednicu, među kojima su rasprave van dnevnog reda, poslanička pitanja, intepelacija ministra obrazovanja i nauke Rame Ljikaja, na zahtev zamenika predsednika skupštine Arberie Nagavci, koju je podržalo još sedam poslanika iz poslaničke grupe Pokreta Samoopredeljenje, a u vezi sa pripremama za početak školske godine u uslovima pandemije na Kosovu.

Planirana je i interpelacija ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Agima Veljiua, na zahtev poslanika Fatmire Muljhadža Kolčaku, koju je potpisalo još devet poslanika iz parlamentarne grupe Pokreta Samoopredeljenje, u vezi sa ulaskom i patroliranjem uniformisanih Srba na teritoriji Kosova, u Karačevu kod Kamenice.

U agendi je i prva rasprava o Nacrtu zakona o privremenim merama za ublažavanje efekata pandemije, Nacrta zakona o dopuni i izmeni Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, pregled preporuka Komisije za nadzor javnih finansija u vezi sa Izveštajem o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu i predlog poslaničke grupe DPK za zamenu članova u Parlamentarnoj istražnoj komisiji u vezi sa upravljanjem pandemijom od strane Vlade Kosova.

Izvor, foto: Kosovo online/Koha

Comments