Kosovska Vlada usvojila pet zakona

Kosovska Vlada usvojila je danas nacrte pet zakona, od kojih se tri odnose na rafitifkovanje međunarodnih sporazuma i ugovora, a usvojeno je i nekoliko odluka.

Kako je saopšteno, usvojen je Nacrt zakona o međunarodnom privatnom pravu, koji stvara pravila za utvrđivanje međunarodnog privatnog prava, a takođe definiše nadležnost sudova i drugih vlasti u toj oblasti.

U formi nacrta usvojene su i dopune i izmene zakona o međunarodnoj pravnoj saradnji u krivičnim stvarima, koji dalje jača međunarodno-pravnu saradnju i izbegava nedostatke u praksi primene predmetnog zakona.

Vlada će Skupštini uputiti na ratifikovanje sporazume Kosova i Italije o premeštanju osuđenika, kao i Kosova i Evropske investicione banke za sprovođenje projekta za fabriku prečišćavanja otpadnih voda u Gnjilanu.

Biće upućen na ratifikaciju i Ugovor o zajmu Kosova od Evropske banke za obnovu i razvoj za likvidnost hitne vitalne infrastrukture.

Na predlog Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore usvojene su odluke o uspostavljanju Međuinstitucionalne radne grupe za unapređenje procesa evroatlantskih integracija Kosova u NATO, kao i o potvrdi opredeljenja Vlade Kosova za promovisanje i jačanje sećanja na holokaust i borbu protiv antisemitizma u svim njegovim oblicima.

Izvor: Beta, RTK 2

Foto: RTK 2

Comments