Održana javna rasprava o budžetu opštine Zvečan

Skupština opštine Zvečan održala je javnu raspravu o budžetu opštine za 2021. godinu.

Za članove Komisije za javnu raspravu izabrani su Mirjana Alagić, Đorđe Radovanović, Jelena Savić, Mirjana Nikolić i Lavdim Peci.

Predsednica Komisije za javnu raspravu Mirjana Alagić upoznala je prisutne sa budžetom opštine Zvečan za 2021. godinu. Na osnovu prvog cirkulara koji je donet 15.05.2020. godine date su smernice za planiranje budžeta za narednu godinu odnosno 2021. godinu.

Budžet opštine Zvečan obuhvata plate, dnevnice, robe i usluge, komunalne troškove, subvencije i transfere i kapitalne troškove.

Na javnoj raspravi je pored članova komisije i predstavnika nevladinih organizacija, prisustvovao i veliki broj građana, koji su dali svoje predloge u vezi kapitalnih investicija.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments