Bliži se rok za dostavu potvrda o školovanju za korisnike porodičnih penzija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća da je do 23. septembra rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti. Studenti to moraju da učine do kraja oktobra.

Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija.

Učenici, inače, imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života, a studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršene 26. godine.

Comments