Nove mere teraju ugostitelje u bankrot, kosovska vlada sprema akcioni plan

Danas su stupile na snagu nove restriktivne mere protiv koronavirusa, kojima se, između ostalog, ograničava kretanje i boravak u ugostiteljskim objektima.

“Javne i privatne institucije na Kosovu dužne su da smanje broj zaposlenih i angažuju samo neophodno potrebno osoblje, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama preporučuje se smanjenje nebitnih zdravstvenih usluga, a sve opštine moraju u potpunosti da ponovo aktiviraju svoje osoblje od 6. jula 2020”, odlučila je vlada.

Svima koji pružaju ugostiteljske usluge, (restorani, kafići, noćni klubovi i slično), zabranjen je rad od 21 do 5 sati na celoj teritoriji Kosova. Mogu raditi samo napolju, poštujući razmak od 1,5 metra između stolova, kao i usluge preuzimanja porudžbina za poneti.

Potpredsednik Asocijacije ugostitelja Kosova Fatos Mekhuani rekao je da je ova odluka ishitrena jer do sada nije zabeležena nijedna zaražena osoba u ugostiteljskim objektima na Kosovu, za razliku od javnih državnih institucija koje imaju zaposlene zaražene kovidom-19.

“Više smo zaraženi u državnim institucijama nego u mestima poput kafića ili restorana, tako da smatramo ishitrenom odlukom. U narednim mesecima će ovako ugostiteljski sektor potpuno da bakrotira”, rekao je Mekhuani prenosi Reporteri.

Takođe, svi koji pružaju usluge javnog prevoza (autobusi, taksisti…) moraju angažovati polovinu svog kapaciteta u odnosu na broj putnika koji prevoze da bi omogućili prostor potreban svakom putniku.

Zdravstvene i relevantne zdravstvene ustanove grade odgovarajuće medijske strategije informisanja građana.

U skladu sa zahtevima Sanitarnog inspektorata, sve ostale inspekcije stavljaju na raspolaganje svoje kapacitete za nadzor nad sprovođenjem mera u skladu sa važećim zakonom zdravstva.

U pripremi je “Akcioni plan za sprovođenje postupaka ispitivanja kovida-19“, koji u roku od nedelju dana treba da se dostavi vladi na odobrenje.

Ministarstvo zdravlja priprema i podnosi vladi nedeljno izveštaj o sprovođenju ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom potpisivanja i ista važi do druge odluke.

Stupanjem na snagu ove odluke ukida se svaka prethodna odredba koja je u suprotnosti sa odredbama ove odluke, odlučila je vlada.

Izvor: Ekonomia onlajn, Kosovo Online

Foto: Ilustracija sa interneta

Comments