Lokalni akcioni plan zapošljavanja šansa za mlade ljude na KiM

Zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pokrajinska NSZ je ove godine iz budžeta obezbedila 70 odsto sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Štrpce.

Privremeni organ  Opštine Kosovska Mitrovica se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u narednom periodu angažovaće oko 70 ljudi kroz programe stručnog osposobljavanja i javnih radova.

“U okviru Lokalnog akcionog plana i ove godine uspećemo da realizujemo značajne projekte sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i to je idealna prilika da angažujemo više od 50 mladih ljudi koji nisu završili pripravnički staž, a određeni broj ljudi biće uključen kroz javne radove. Prava je prilika da se usavršavaju kada je u pitanju posao, ali ono što je posebno značajno jeste da se polaže i državni ispit. Time pokazujemo i odgovornost i značaj samih institucija, koje su krucijalne  za naše funkcionisanje i naš život na prostoru Kosmeta. Kosovska Mitrovica još jednom pokazuje odlučnost, kada su u pitanju mladi ljudi, da ih  pospeši, osnaži i, pre svega, zadrži u našem gradu i da svi zajedno radimo na planovima za boljitak i budućnost nas i naše dece. Zahvalnost dugujemo Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja je izdvojila 70 % sredstava za realizaciju ovog projekta, a 30% lokalna samouprava”, rekao je Aleksandar Spirić, predsednik Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica.

Pokrajinska Nacionalna služba za zapošljavanje je i ove godine potpisala sporazume sa lokalnim samoupravama o međusobnim pravima i obavezama u cilju realizacije programa mere aktivne politike zapošljavanja.

“Zahvaljujući Vladi Republike Srbije, nadležnom Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, kao i  lokalnim samoupravama na prostoru Kosova i Metohije, i ove godine su opredelili sredstva u cilju smanjenja stope nezaposlenosti. Ove godine će Nacionalna služba realizovati pet lokalnih akcionih planova na području KiM. Lokalna samouprava je potpisala sporazum sa filijalom Kosovska Mitrovica, opredelila je 2 miliona dinara, uz učešće Nacionalne službe za zapošljavanje sa 70% sredstava. Tako da će ove godine uključiti više lica kroz stručno osposobljavanje, javne radove na opštini Kosovska Mitrovica. Takođe, pored lokalne samouprave Kosovska Mitrovica, imamo i lokalnu samoupravu Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Štrpce, koja je po prvi put podnela zahtev u realizaciji programa i mere aktivne politike zapošljavanja. U narednom periodu ćemo sa ukupno 18 miliona dinara finansirati programe mere aktivne politike zapošljavanja na prostoru KiM”, rekla je Verica Ćeranić direktor pokrajinske NSZ.

Mladi ljudi koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje će  imati mogućnost da se stručno usavršavaju, a imaće i ugovore o privremeno-povremenim poslovima u realizaciji javnih radova. 

Izvor: TV Most

Comments