Književni petak na FB stranici Doma kulture Gračanica: Jezik izolovanih sredina

U okviru četvrte nedelje programa „Kultura u doba korone“ koji organizuje Dom kulture Gračanica, večeras od 18h na Facebook stranici ove kulturne ustanove, pratioci će moći da isprate književnu tribinu „Jezik izolovanih sredina“ i u okviru nje, promociju knjige „Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas (sociolingvistički i lingvokulturološki aspekt)“ prof. dr Mitre Reljić. Na tribini su govorili prof. dr Sofija Miloradović, dr Stanislav Stanković, mr Živojin Rakočević i autorka.

„Ova je knjiga poput strehe natkrila na hiljade života stradalnika kojima je posvećena. Sa sećanjem na sve progonjene, unižene i usmrćene zbog upotrebe svoga jezika“, pri čemu dodajem da je ovo najstrašnija, ali i najprimerenija posveta koju sam ikada pročitala. Valjalo bi je pre svega shvatiti kao opomenu da se može ostati i bez jezika i imena pre no što se ostane bez glave, a očevidno je da bez previše razmišljanja i sami sebe i druge obezimenjujemo koristeći, recimo, počesto u napisima konstrukciju nealbanci, koja se – jednako kao i nesrbi – ne može smatrati imenom, budući da prefiks ne govori samo o onome šta neko nije, a nikako o onome šta neko jeste. Ovim ne, kojim upravo vređamo sve one koje pod njega svrstavamo, markiramo samo mešavinu nečega, pa tako svačega – uz jasno stavljanje do znanja da nisu važne individue, već samo njihov zbir “ rekla je o ovoj značajnoj studiji koja je nastala opsežnim istraživanjem na terenu, prof. dr Sofija Miloradović.

Prof. dr Mitra Reljić je profesorka na Katedri za ruski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini. Pored brojnih reprezentativnih radova iz oblasti lingvistike, autorka je dve izuzetne monografije o srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, njegovoj ugroženosti i zatiranju: „Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas (soviolingvistički i lingvokulturološki aspekt)“ (2013) i „Srpska groblja na Kosovu i Metohiji uništena spomenička i jezička baština“ (2020) i knjige dokumentarne proze o prištinskim danima strepnje i izolovanosti od 1999. do 2004. „S dušom na gotovs“ (2005).

” Volite i čuvajte jedni druge, volite i čuvajte svoj jezik” poručuju iz Doma kulture „Gračanica“.

Inače, u okviru online kulturne nedelje, Dom kulture Gračanica svaki petak posvećuje književnosti.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Dom kulture Gračanica

Comments