K.Kamenica: Računari za učenike iz socijalno ugroženih porodica

Prosvetni radnici, zaposleni u Osnovnoj školi ,,Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici, obezbedili su 60 računara za potrebe njihovih učenika iz socijalno ugroženih porodica.

Tokom prekida redovne nastave zbog epidemije koronavirusa, i đaci u Kosovskoj Kamenici prate predavanja preko Radio Televizije Srbije, ali se, posle toga, i konsultuju sa svojim učiteljima i nastavnicima i uvežbavaju  gradivo, kako bi se ostvarili puni efekti nastave u vanrednim uslovima.

„Učenicima od prvog do osmog razreda podelili smo 60 desk top računara na revers. Deo tih računara je iz našeg kabineta informatike, a 37 polovnih računara smo kupili novcem koje su obezbedili sami prosvetni radnici. Opremu smo podelili učenicima iz socijalno najugroženijih porodica, kao i odličnim učenicima koji nisu bili u mogućnosti da prate nastavu na daljinu”, rekla je za Puls direktorka škole Jadranka Vasić.

Nakon dodele račiunara, zaposleni su posetili svoje učenike u njihovim domovima i pomogli im u povezivanju računara i instaliranju odgovarajućih programa, da bi u potpunosti mogli da prate nastavu na daljinu i komunicijaraju sa svojim učiteljima, nastavnicima i vršnjacima.

Ova akcija je pokrenuta na inicijativu direktorke i Uprave škole „Desanka Maksimović” u kojoj se odazvalo oko 60 zaposlenih

Izvor: RTV Puls

Comments