Vitošević: Univerzitet u Prištini i u uslovima vanrednog stanja radi redovno i kvalitetno

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i u uslovima vanrednog stanja radi redovno, kvalitetno, svakodnevno unapređujući svoje tehničke mogućnosti a u cilju ostvarivanja obrazovnih i naučnih ciljeva svojih studijskih programa, saopštio je rektor Zdravko Vitošević.

“Osnovna preokupacija u našem radu jeste nastojanje da se nastava izvodi redovno. U ovim uslovima nastava se izvodi u potpuno drukčijem okruženju – elektronski i na daljinu (on line) na različitim tehnološkim platformama i prema utvrđenom rasporedu. To čine svi fakulteti našeg univerziteta u skladu sa prirodom svojih studija i tehničkim mogućnostima, što je vidljivo i na sajtovima fakulteta. O održavanju nastave dekani fakulteta redovno, svakog petka, pismeno izveštavaju rektora Univeriziteta. Takođe, o održavanju nastave redovno se obaveštavaju i nadležni državni organi Republike Srbije, resorno ministarstvo, Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), Kancelarija za Kosovo i Metohiju, regionalni krizni štabovi. Istovremeno, sa izvođenjem nastave realizuju se predispitne obaveze studenata, pripreme diplomskih i master radova, kao i doktorskih disertacija, a nastavnici održavaju redovne konsultacije i komunikaciju sa studentima kako bi se sve ove aktvnosti uspešno realizovale” navodi Vitošević.

On dodaje da polaganje ispita nije omogućeno na daljinu te da će se aprilski ispitni rok realizovati kada vandredno stanje bude ukinuto.

“Ovih dana treba da krene i aprilski ispitni rok. Međutim, mi ispite, po zakonu, ne možemo obaviti na daljinu. Zato ćemo ovaj ispitni rok realizovati tek kada se ukine vanredno stanje i stvore bezbedni uslovi za rad. O tome ćemo blagovremeno obavestiti naše studente i nastavnike” rekao je on.

“Osim nastave, na našem univerzitetu ovih dana se odvija i niz drugih aktivnosti. Na fakultetima se uveliko priprema dokumentacija za reakreditaciju i akreditaciju novih studijskih programa, uključujući i programe učenja na daljinu; vrše se pripreme za učešće u javnom pozivu Fonda za nauku za naučni program Ideje; obavljaju se aktivnosti na tekućim međunarodnim, nacionalnim i drugim naučnim projektima; održavaju se kontakti sa našim partnerima u zemlji i inostranstvu; i vrše se pripreme za obeležavanje 50. godina rada našeg univerziteta” navodi Vitošević.

Posebna pažnja se posvećuje pripremama za upis studenata na fakultetima prištinskog univeziteta.

“U ovim uslovima komunikaciju sa maturantima i srednjim školama na Kosovu i Metohiji održavamo elektronski i na taj način ih informišemo o našim studijskim programima i uslovima studiranja. U tom cilju, prvom prilikom, kada se uslovi stvore za to, krenućemo i u obilazak srednjih škola i učestvovati na sajmu obrazovanja u Gračanici kao što smo to činili i prethodnih godina. S druge strane, maturanti se mogu informisati o našim fakultetima i studijskim programima na sajtovima fakulteta, koji se redovno ažuriraju” ističe Vitošević.

Navodi da profesori Medicinskog fakulteta rade na prevenciji i lečenju obolelih od covid 19 u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici.

“Osim rada na Univerzitetu, u situaciji borbe protiv pandemije korona virusa (Covid19), mi smo neposredno angažovani i u tome. Prevashodno, profesori našeg medicinskog fakulteta, koji svakodnevno rade na prevenciji i lečenju obolelih, naročito na klinikama u Kosovskoj Mitrovici i u Gračanici i Pokrajinskom Zavodu za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici” navodi Vitošević.

Dodaje da studenti svakodnevno rade u volonterskim timovima za pomoć starijim i obolelim osobama.

“Naši studenti, preko studentskih parlamenata svojih fakulteta, a u koordinaciji sa studentom prorektorom i predsednikom studentskog parlamenta univerziteta od prvog dana vanrednog stanja, svakodnevno rade u volonterskim timovima za pomoć starim i obolelim osobama u dostavljanju hrane i lekova. Takođe, ne mali broj naših studenata i profesora angažovano je u centrima za vanredne situacije u lokalnim zajednicama” rekao je Vitošević.

“Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i ovom prilikom obavlja maksimalno svoju obrazovnu i naučnu funkciju, ali i društvenu ulogu primerenu ovoj situaciji. Mi nastojimo da i ovom prilikom, kao i u bezbroj prethodnih i teških situacija, budemo uz svoje studente, svoj narod i svoju državu” zaključuje se u saopštenju rektora Univerziteta u Prištini sa Privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravka Vitoševića.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments