Ministarstvo za zajednice i povratak o merama protiv virusa

Ministarstvo za zajednice i povratak saopštilo je danas da je u skladu sa Uputstvom i preporukama kosovske vlade i ministarstva zdravlja preduzelo sve neophodne mere zaštite zaposlenih od korona virusa (KOVID-19), a rad u toj instituciji prilagođen je novonastaloj situaciji.

Kako se navodi u saopštenju, mere podrazumevaju isticanje obaveštenja-postera sa detaljnim koracima koje zaposleni moraju preduzeti u cilju zaštite sebe i drugih, kao i podelu sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenima.

Ostale mere su učestalo provetravanje, čišćenje, pranje i dezinfekcija svih radnih prostorija i predmeta, omogućen je rad od kuće samohranim majkama i očevima, kao i radnicima sa malom decom, otkazane su terenske posete i grupna okupljanja.

Takođe, učestaliji su telefonski kontakti sa povratnicima, raseljenima, ranjivim grupama i nevećinskim zajednicama, neprestana je koordinacija aktivnosti sa drugim resornim ministarstvima u pogledu potreba i mera zaštite povratnika, raseljenih, ranjivih grupa i nevećinskih zajednica, navodi se u saopštenju Ministarstva za zajednice i povratak.

Izvor: TANJUG

Foto: TV Most

Comments