Rukići sugeriše Kurtiju šta da ima u vidu prilikom ukidanja takse

Predsednik kosovske Privredne komore Berat Rukići poručio je premijeru Aljbinu Kirtiju da zamena takse na srpsku robu nekom drugom merom treba da prati niz zahteva prema vlastima u Beogradu, imajući u vidu “veliki broj necarinskih barijera tokom tranzita ili izvoza robe na srpsko tržište”.

Berat Rukići je naveo da je tarifa obično instrument koji ima i komercijalne i političke implikacije.

“Nije naše da cenimo politički aspekt, međutim u smislu trgovinskih implikacija, verujemo da bi bilo kakva zamena tarifa bilo kojom drugom merom trebalo da sledi niz zahteva u odnosu na Srbiju, posebno imajući u vidu veliki broj necarinskih opterećenja, tokom tranzita ili izvoza robe na srpsko tržište”, naveo je Rukići u otvorenom pismu kosovskom premijeru.

Rukići navodi “da je primena CEFTA sporazuma praćena brojnim poteškoćama za Kosovo zbog barijera koje uglavnom primenjuju Srbija i Bosna i Hercegovina, s obzirom na činjenicu da ove zemlje ne prihvataju nijedan proizvod kosovskog porekla”.

“Prepreke koje se primenjuju prema Kosovu obično su različite prirode, uključujući tehničke barijere u trgovini i sanitarnim i fitosanitarnim standardima. Istovremeno, tranzit kosovskih proizvoda suočen je sa trajnim administrativnim preprekama”, dodaje predsednik Privredne komore.

Prva prepreka 

Prema njegovom mišljenju, prva prepreka sa kojom se suočavaju preduzeća i građani je nepriznavanje pasoša i putnih isprava, a najveća šteta za preduzeća je neophodnost zapošljavanja i logistike iz regiona.

“Domaći proizvođači su često na udaru poljoprivrednog i industrijskog uvoza iz Srbije, uglavnom putem ‘damping’ cena, koje su slobodnije nego u zemlji porekla, što sa druge strane škodi lokalnoj industriji. Takvi su slučajevi uvoza brašna i  građevinskih proizvoda”, naveo je Rukići.

Ukazuje da analiza kvaliteta ili oblasti sanitarne i fitosanitarne zaštite ostaje pitanje koje zabrinjava, te da su kosovski izvoznici obavezni da zbog srpskih vlasti, odnosno organa za hranu i veterinarstvo, kamionima čekaju danima jer srpske vlasti ne priznaju analizu kosovskih izvoznika.

“Od 2008. godine, mnoge kosovske kompanije redovno se suočavaju sa problemom tranzita jer uvoze iz zemalja EU i prolaze kroz teritoriju Srbije na različitim graničnim prelazima. Iako kosovske kompanije poseduju svu relevantnu dokumentaciju, od njih se zahteva da dostave i dozvolu za uvoz koju je izdala srpska Agencija za hranu i veterinarstvo ili Ministarstvo poljoprivrede. Kompanije su obično prisiljene da se vrate i koriste drugu rutu kroz Rumuniju, Bugarsku i Severnu Makedoniju, i tako stignu do Kosova”, naveo je Rukići.

O registarskim tablicama 

Konstatuje “da je to zato što srpska država kosovske kompanije smatra domaćim srpskim proizvođačima”.

“Štaviše, srpske vlasti uvek zahtevaju promenu registarskih tablica kako bi im se omogućio prelazak granice, što je sa jedne strane dodatni trošak, a sa druge strane gubitak vremena za kompanije. Neke od kompanija već rade ili razmišljaju o promeni trgovinskog koridora sa Srbijom ili u najgorem slučaju čak i zatvaranju posla”.

Rukići ukazuje na to da vlasti u Beogradu ne priznaju nijedan dokument koji su izdale kosovske institucije, sa izuzetkom EUR1 koji izdaje kosovska carina.

“Poslovna zajednica podržava svaku meru koja je od opšteg državnog interesa, ali smatra da je neophodno da se izvrši detaljna analiza poslovnih zahteva i drugih implikacija pre donošenja odluka koje utiču na njihovo poslovanje, a samim tim i dobrobiti građana Kosova”, zaključio je Rukići.

Izvor: RTS

Comments