“Batut” o vanrednoj situaciji SZO

Instutut za javno zdravlje “Batut” saopštava da vanredna situacija na globalnom nivou koju je progasila Svetska zdravstvena organizacija ima za cilj da obezbedi brzu međunarodnu pomoć članicama SZO, a državama se preporučuje da i dalje nastave sa primenom mera koje su već uspostavljene, uz praćenje daljih preporuka u narednim nedeljama.

Javna zdravstvena pretnja od međunarodnog značaja proglašena je od strane generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije, nakon zasaadanja Odbora za vanredne situacije pri Međunarodnom zdravstvenom pravilniku.

Cilj zasedanja Odbora je bio da proceni trenutnu situaciju u svetu u odnosu na epidemiju izazvanu novim koronavirusom i da u skladu sa tom procenom preporuči generalnom direktoru SZO da li je potrebno i stručno opravdano proglasiti javno zdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja.

Proglašenje ove situacije podrazumeva i omogućava aktiviranje procedura SZO za vanredne situacije, što ima za cilj da obezbedi brzu međunarodnu pomoć državama članicama SZO u kojima je potrebna, u cilju što efikasnijeg sprečavanja širenja i zaustavljanja epidemije izazvane novim koronavirusom.

Državama članicama SZO se preporučuje da i dalje nastave sa primenom mera koje su već uspostavljene, uz praćenje daljih preporuka SZO u narednim nedeljama

U Republici Srbiji, u skladu sa preporukama SZO, uspostavljene su potrebne sve mere u cilju brze detekcije eventualnih slučajeva obolevanja izazvanih novim koronavirusom, adekvatnog epidemiološkog zdravstvenog nadzora, kao i primenu svih neophodnih procedura – algoritama za postupanje sa sumnjama na prisustvo novog koronavirusa, a sve u cilju sprečavanja i kontrole širenja infekcija na teritoriji Srbije.

Izvor RTS

Comments