ACDC i GIZ: Kako na Kosovu položiti pravosudni ispit?

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC  organizovao je danas u Kosovskoj Mitrovici završnu konferenciju u okviru projekta “Dalja podrška povećanju poverenja javnosti u integrisane pravosudne institucije Kosova” na temu Pravosudni ispit i pravne procedure pre i posle Pravosudnog ispita .

O tome koliko je za jednog pravnika važno da položi pravosudni ispit, o stručnoj praksi u pravosuđu kao najboljem putu do sticanja epiteta „dobar pravnik“, o proceduri ulaska mladih pravnika sa severa Kosova u kosovske pravosudne organe i o važnosti integrisanja pravosuđa na severu, mladi pravnici razgovarali su sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti pravnih nauka – predsednikom Vrhovnog suda Kosova Enverom Pecijem i Enverom Fejzulahu, izvršnim direktorom Akademije Pravde u Prištini.  Konferenciji su prisustvovali i direktor Centra za razvoj demokratske kulture Dušan Radaković i  Suada Korenica  pravni savetnik u GIZ-u, koji je podržao ovaj projekat.

U tri navrata, ACDC je u saradnji sa GIZ-om organizovao niz fakultativnih poseta pravosudnim organima u Štrpcu, Prizrenu i Novom Brdu  i Akademiji pravde u Prištini. Takođe, sve te institucije su raspoložene da pomognu mladim pravnicima na severu Kosova tokom složene procedure pripreme i polaganja ispita. U okviru projekta, ACDC je organizovao više treninga za mlade pravnike i advokate.

„Mi smo žargonski rečeno desna ruka suda. Želimo da mu pomognemo, i kroz razne projekte i što se tiče prevodioca, i saradnje sa građanima i transparentnosti“ rekao je Radaković i najavio da će uskoro biti organizovana konferencija  u vezi optužnice za ubistvo Olivera Ivanovića, gde će biti prisutni predstavnici Specijalnog suda i specijalnog dela Tužilaštva iz Prištine.

Enver Peci je Zvečanac koga stariji Mitrovčani poznaju jer je od 1984. godine  sudija, najpre u Opštinskom, potom Okružnom i konačno nakon 2000. u Vrhovnom sudu Kosova.

Mladim pravnicioma je poručio da je trenutno, pravosuđe jedini domen na Kosovu u kome su stručna lica dobro plaćena. Ipak, ističe da to mora da bude samo propratni motiv, a da je glavna pobuda iz koje mlad čovek ulazi u svet pravosuđa, ljubav prema pravu, pravdi i čoveku.

On je govorio o važnosti angažovanja pravnika u sudstvu i tužilaštvu, jer je to vrelo pravne nauke, mesto gde se ostvaruje živi dodir sa zakonima, koji se brzo usvajaju i uče.

Bilo je reči i o konkretnim procedurama polaganja pravosudnog ispita. Pravnici su upoznati sa tim da o pravosudnom ispitu odlučuje petočlana komisija koju formira Ministarstvo pravde, da se nostrifikacija diploma završava u Ministarstvu obrazovanja  ali su mogli da čuju i da je pravosudni ispit, značajniji za karijeru jednog pravnika, od magistratura i doktorata.

Na konferenciji je istaknuto da su sajtovi nadležnih institucija dobro ažurirani, te da sadrže sve neophodne informacije vezane za ovu proceduru.

Nakon konferencije, održan je i Sajam zapošljavanja za mlade advokate, kome su prisustvovali najpoznatiji advokati sa severa Kosova.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments