Istraživane: Na Kosovu 63,9 odsto za ujedinjenje sa Albanijom

Prema rezultatima istraživanja koje su na Kosovu i Albaniji sproveli Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) i Fondacija otvorenog društva za Albaniju (OSFA) 74,8 odsto ispitanika u Albaniji je za ujedinjenje dve zemlje, dok je na Kosovu taj procenat manji, 63,9 odsto.

Istraživanje se bavi nizom pitanja koja zanimaju obe zemlje, ali pažnja je bila fokusirana na pitanje koje se stalno postavlja, a to je mogućnost ujedinjenja dve zemlje.

Istraživanje pokazuje da su se međusobne posete građana sa obe strane granice značajno porasle, posebno nakon izgradnje autoputa Priština Drač, i pokazuje da građani Kosova više posećuju Albaniju.

U Albaniji na pitanje kako će glasati ako se održi referendum o ujedinjenju 74,8% ispitanika je odgovorilo pozitivno, dok je na Kosovu manje ljudi glasalo za to, 63,9%.

Protiv nacionalnog jedinstva posebno se izražavaju u urbanim sredinama, kako u Albaniji takođe i na Kosovu.

Razlozi protiv ujedinjenja su različiti, ali izgleda da prevladava uverenje da dve države kao posebne rade bolje.

Istovremeno ispitanici u Albaniji, koji smatraju da je ujedinjenje moguće, ocenjuju da će ključni faktor u njegovom sprovođenju biti međunarodna zajednica, dotle na Kosovu dele uverenje da takav scenario mogu da sprovedu samo lideri dve zemlje.

Izvor RTK2

Comments