Na Kosovu se dogodilo 17 ubistava tokom ove godine

Prema statističkim podacima Kosovske policije, tokom ove godine na Kosovu se dogodilo 17 ubistava, a u deset slučajeva radilo se o teškim ubistvima.

Na osnovu tih podataka, većina ovih ubistava dogodila se u Prištini i Prizrenu.

Iz Korektivne službe Kosova (KSK) navode da se na izdržavanju kazne, za ovo delo, u zatvorima širom Kosova nalazi više od 100 osoba.

Portparol KSK Fljorent Gaši, rekao je za Gazetu Ekpsres da se do maja ove godine na izdržavanju kazne zbog ubivstva nalazilo oko 170 osoba.

Gaši je istakao da su za ovo delo osuđena lica između 18 i 75 godina i da dolaze iz različitih regiona Kosova.

“Trenutno za krivično delo “Teško ubistvo” u kazneno-popravnim ustanovama kaznu izdržava 169 osoba. Za ovo krivično delo starost osoba koji su na izdržavanju kazne se kreće od 18 do 75 godina i dolaze iz različitih regiona zemlje”, rekao je Gaši.

Iz KSK navode da su glavni motivi ovih ubistva bili uglavnom osveta, imovinski sporovi i sukobi između grupa.

Prema Krivičnom zakoniku Kosova, svako ko počini teško ubistvo kažnjava se zatvorskom kaznom ne kraćom od 10 godina ili kaznom doživotnog zatvora.

Izvor Gazeta express/Kosovo Online

Comments