Saradnja presudna za sigurnost svih zajednica na Kosovu

Policija Kosova je uz podršku OSCE-a, zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Norveške ambasade održala devetnaesti sastanak Izvršnog veća lokalnih komiteta za javnu bezbednost, na kome je istaknuto da je saradnja građana i bezbednosnih institucija presudna za sigurnost svih zajednica na Kosovu.

Formiranje lokalnih odbora za javnu bezbednost u najboljem su interesu građana i institucija. Jedan od glavnih problema sa kojima se suočava svaka država, uključujući i Kosovo jeste suzbijanje kriminala, istakao je zamenik Generalnog direktora policije Kosova Samedin Mehmeti.

“Kosovska policija kao jedan od glavnih ciljeva ima saradnju sa građanima u sprečavanju kriminala, i bilo bi nemoguće da ploicija zna sve probleme koje građani imaju, ukoliko građani ne sarađuju sa nama . Sama činjenica da imamo 71 lokalni odbor za javnu bezbednost, sama činjenica da su ovi odbori u porastu iz dana u dan, mogu da kažem da građani nemaju potrebe za brigom”, istakao je zamenik generalnog direktora za operativu policije Kosova Samedin Mehmeti.

Izgradnja mostova poverenja između policije i samih građana je moguća i preko potrebna. Osnivanje lokalnih bezbednosnih mehanizama obezbeđuje veću sigurnost u opštinama, istakla je ministarka Administracije i lokalne samouprave Adrijana Hodžić.

“Zakonski okviri jasno određuju ulogu lokalnih samouprava sa aspekta bezbednosti. Pored toga administrativna uputstva su upotpunila zakonski osnov za funkcionisanje lokalnih odbora za javnu bezbednost.  Ovi odbori imaju jasne ciljeve : podizanje svesti među građanima u vezi sa prirodom kriminala, neregularnostima , kao i nasilno ponašanje u zajednici. Zatim preporukama akcionih planova za adresiranje zabrinutosti građana i izveštavanja istih kod lokalnih predstavnika, izgradnja mostova pomirenja između policije i samih građana kroz izgradnju partnerstva i zajedničkih inicijativa u cilju rešavanja bezbedonosnih izazova u svako zajednici”, istakla je ministarka administracije i lokalne samuprave Adrijana Hodžić.

Pitanje zaštite  imovinskih prava, poput rešavanja slučajeva uzurpirane privatne imovine, zahteva efikasniju saradnju različitih institucija, a saradnja je bitna i u procesu povratka, naglasio je generalni sekretar Ministarstva za zajednice i povratak Nenad Stojčetović.

Nenad Stojčetović generalni sekretar ministarstva za zajednice i povratak.

“Ministarstvo za zajednice i povratak nije u mogućnosti da samostalno reši  fizičko preseljenje raseljenih lica i  povratak ne predstavlja sam po sebi trajno rešenje, već bi moralo da obuhvati dugoročnu bezbednost i sigurnost, slobodu kretanja i adekvatan život”, naglasio je generalni sekretar ministarstva za zajednice i povratak Nenad Stojčetović.

Šef misije OEBS-a na Kosovu ističe da će poseban akcenat u svim njihovim aktivnostima biti  na jačanju saradnje i partnerstva u okviru postojećih lokalnih odbora za javnu bezbednost.

“Kroz ovaj zajednički poduhvat do danas ,  lokalni odbori za javnu bezbednost su realizovali 125 projekata manjeg obima koji pokrivaju širok spektar aktivnosti doprinoseći celokupnoj bezbednosti svih zajednica. Istovremeno misija je podržala još 37 ovakvih projekata, rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu .

 Prvi sastanak izvšnih odbora za javnu bezbednost održan je 2009 godine , dok  danas postoji 71 lokalni odbor. Svi ovi odbori uspostavljeni su  uz podršku policije Kosova i misije OEBS-a.

Izvor: RTK 2

Foto: RTK 2

Comments