Pošumljavanje na teritoriji opštine Zubin Potok

Jedna od osnovnih pretpostavki privrednog napretka i blagostanja jedne zemlje jeste održivo upravljanje i korišćenje njenih prirodnih resursa, uključujući i šume, koje je , da bi ih sačuvali, potrebno  neprestano pošumljavati. Ovih dana u opštini Zubin Potok pošumljeno je 2 hektara goleti.

Šume su, prvenstveno, biološki sitemi, ali sa ekonomske tačke gledišta možemo ih posmatrati kao kapital ili fond koji ljudima može da donosi prinos. Međutim, to ne opravdava nekontrolisanu eksploataciju i uništavanje šumskih površina. Zato politika održivog upravljanja šumama i jeste od izuzetne važnosti. U opštini Zubin Potok počelo je pošumljavanje goleti.

“Posle duže vremena, posle više od 20 godina, došli smo u opštinu Zubin Potok u mesto Veternik da posadimo 5.000 sadnica jele i smrče i da najavimo neka nova i bolja vremena za sledeću godinu, kada će biti više pošumljavanja i to ne samo u opštini Zubin Potok, već na teritorijama sve četiri opštine, ovde  na severu KiM. Ja bih se zahvalio Upravi za šume koja nam je izašla u susret i našem generalnom direktoru koji nam je pomogao u ovome kao i našoj državi Srbiji”, rekao je Aleksandar  Rakić, direktor Šumarskog gazdinstva “IBAR”  Leposavić.

Svi smo svedoci da je od ključnog značaja jedan strateški pristup za uzgoj i očuvanje zdravlja šuma , kako bi se dugoročno pripremile za ulogu ublaživača klimatskih promena koje su već prisutne i kod nas.

“Pre svega želim da se zahvalim ovim ljudima ovde, vrednim šumarima “Ibra”, koji i po ovakvim uslovima vredno i predano rade i pošumljavaju posle više desetina godina na ovim prostorima. To je za svaku pohvalu. Planovi su da u ovoj godini završimo ova dva hektara, a onda na proleće da izradimo program pošumljavanja i nastavimo sa ovim aktivnostima, kako na proleće 2020, tako i na jesen i da što je moguće više hektara obešumljenih površina vratimo pod šumu. JP “Srbijašume” sa svojim stručnim službama i Šumskim gazdinstvom “Ibar” Leposavić, nastaviće u sledećoj godini da izrađuje planska dokumenta Osnove gazdovanja šumama , čiji je rok važenja u zadnjih nekoliko godina istekao , kako bi prostor kojim gazduje bio u potpunosti planski uređen u zakonskim i pravnim okvirima”, kaže  Zvonimir Baković, rukovodilac Odelenja za gajenje šuma – “Srbijašume”.

Sledeća aktivnost je u martu mesecu , kada bi trebalo da se u opštini Leposavić zasadi 10.000 stabljika smrče.

Izvor: TV Most

Comments