Beriša najavljuje tužbu protiv Martija i traži proširenje ovlašćenja suda

Bivši visoki oficir Oslobodilačke vojske Kosova Hisen Beriša, izjavio je da će tužiti bivšeg specijalnog izvestioca Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu Dika Martija, zbog njegovog, kako kaže, lažnog izveštaja o ratu OVK.

Beriša je istakao, da će u saradnji sa advokatom iz Sjedinjenih Američkih Država, podneti tužbu protiv Martija, zbog lažnog izveštavanja protiv Kosova, koje je, prema njegovim rečima, bilo osnova za formiranje Specijalnih veća u Hagu.

“Osobe koje su nanele veliku štetu Kosovu devedesetih godina i posle rata su Slobodan Milošević i njegov režim koji je počinio zločine i Dik Marti koji je naneo štetu Kosovu u procesu izgradnje države i čiji je izveštaj dobio podršku Evropskog parlamenta”, naglasio je on.

Istakao je, da taj izveštaj sadrži podatke, koji prema njegovim rečima, gledano sa stanovišta medicinskog radnika deluju “smešno i sramotno”, međutim, kako je naveo, to je uspelo da naruši “imidž Kosova”.

Beriša je naglasio, da je rat OVK bio čist i dodao da svakoga ko je prekršio ratne norme, treba privesti pravdi.

Govoreći o Specijalnom sudu, u intervju za “Info magazin” na TV Kljan Kosova, ocenio je da Specijalnom sudu treba povećati njegova ovlašćenja, kako bi se postigla pravda na Kosovu.

“Specijalni sud mora da odluči o pravdi. Po mom mišljenju, Specijalni sud treba da poveća svoja ovlašćenja ili da promeni svoj status, tako da može da tretira sve građane Kosova, pa i one iz srpske zajednice”, istakao je on.

Beriša je naglasio, da za to još nije kasno, jer ga je stvorio kosovski parlament i parlamentarnom inicijativom Tužilački savet može inicirati i povećati njegova ovlašćenja.

“Želim da verujem u međunarodnu i domaću pravdu. Sklon sam da verujem u pravdu, inače kome da verujemo”, upitao je Beriša.

Izvor Kosovo Online

Comments