Kosovski Ustavni sud usvojio predlog Ombudsmana: Obustavljena promena Zakona o platama do marta 2020

Kosovski Ustavni sud, odobrio je predlog Ombudsmana i kao privremenu meru potpuno obustavio sprovođenje Zakona o platama, zbog čega će radnici dela javnog sektora na Kosovu ostati bez planiranog povećanja plata u decembru. Mera će biti na snazi do 30. marta 2020, a odobren je i zahtev sudskog izvestioca da se ovaj Zakon prosledi Venecijanskoj komisiji na razmatranje.

Kosovski Ombudsman je početkom decembra, a kao odgovor na više desetina žalbi primljenih od strane radnika kosovskog javnog sektora, prosledio Zakon o platama u javnom sektoru na ocenu ustavnosti.

Ocena ove institucije je bila da „Zakon o platama u javnom sektoru i Aneks jedan (1) ovog zakona nisu uspeli da prenesu ustavni duh u pogledu podele vlasti, jednakosti pred zakonom a ni garanciju imovinskog prava. Štaviše, Ombudsman smatra da ovaj zakon nije u skladu sa principima vladavine zakona zbog nedostataka u pogledu njegove jasnoće, tačnosti i predvidljivosti“.

Tom prilikom od Ustavnog suda su tražili i izricanje privremene mere na primenu Zakona o platama u javnom sektoru do konačne odluke Ustavnog suda, što je ovaj sud danas odobrio.

Suspendovanjem sprovođenja zakona u potpunosti, biće obustavljena i planirana isplata uvećanih plata, a na osnovu zakona koji je stupo na snagu 1. decembra.

Predstavnici tri najveća sindikata na Kosovu – sindikata zdravstvenih radnika, sindikata obrazovnih i radnika iz oblasti kulture i nauke i policijskog sindikata –najavili su da će u slučaju da u decembru ne dobiju povišice, pokrenuti proteste oko 60.000 radnika ovih sektora i dovesti do „kolapsa zemlje“.

Jutros je upravni odbor Jedinstvenog sindikata radnika obrazovanja, kulture i nauke, učinio upravo to. Za sutra su najavili „dvočasovni štrajk upozorenja Univerziteta, škola i obdaništa“.

Izvor: Kossev

Comments