Misija OEBS-a predstavlja rezultate svojih projekata sa mladim ženama i muškarcima u 2019. godini

Misija OEBS-a na Kosovu će sutra u hotelu “Swiss Diamond” u Prištini biti domaćin konferencije o svom radu sa mladim ženama i muškarcima, kroz inicijative poput OEBS-ove Akademije dijaloga, Međuopštinske deklaracije o dijalogu među zajednicama i Mini olimpijskih igara za ljude sa posebnim potrebama, koje su okupile mlade iz različitih zajednica.

Zamenik šefa Misije OEBS-a na Kosovu, Kilijan Vol, imaće uvodnu reč. Stažista iz „Programa stažiranja u medijima“ biće moderator u panelu čiji je fokus sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama kroz širi aktivizam mladih, koji se zasniva na podacima iz OEBS-ovih istraživanja – Anketa o dobrobiti i bezbednosti žena na Kosovo i Stavovi muškaraca o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu.

Nakon panel diskusije uslediće „Otvorena sednica“, gde će alumnisti OEBS-ovog programa govoriti o sopstvenim iskustvima i o tome kako je njihovo učešće pozitivno uticalo na njihove poglede i zajednicu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments