Inkluzija u PU Danica Jaramaz

Predškolska ustanova Danica Jaramaz je ustanova obrazovanja i vaspitanja koja pruža pomoć i podršku u vaspitanju i obrazovanju kako deci tipičnog razvoja tako i deci sa smetnjama u razvoju. Rad sa njima i sprovođenje predškolskog programa je naravno isto za svu decu uz naravno uzimanje u obzir svih onih preporuka kada su deca sa smetnjama u razvoju u pitanju. O tome govore Aleksandra Bogosavljević saradnica za socijalnu zaštitu i Ana Garić, stručna saradnica-psiholog u predškolskoj ustanovi Danica Jaramaz u Kosovskoj Mitrovici.

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Comments