Razgovori o rodnoj ravnopravnosti u četvrtak u EU kući

Tradicionalni EU razgovori o rodnoj ravnopravnosti na temu rodno zasnovanog nasilja, koje organizuje Kancelarija EU/SPEU na Kosovu, biće održani u četvrtak 21. novembra između 14:00 i 15:30 časova u Evropskoj kući, u Kosovskoj Mitrovici.

Ambasadorka Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU/SPEU na Kosovu će dati uvodnu reč, nakon čega će uslediti diskusija sa učesnicima.

U januaru 2019. godine, kao direktan rezultat rodne analize, kancelarija EU/SPEU na Kosovu pokrenula je niz diskusija pod nazivom: Razgovori o rodnoj ravnopravnosti: Zato što donosimo promene. U saradnji sa Evropskom kućom na Kosovu, razgovori imaju za cilj kontekstualizaciju nejednakosti u okviru različitih tema, podizanje svesti, doprinos promeni načina razmišljanja i poboljšanje politika o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu. Do sada je organizovano deset razgovora o rodnoj ravnopravnosti o najvažnijim pitanjima o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Gračanica Online

Comments