Vrednost oduzete imovine 150 miliona evra

Oduzimanje nelegalno stečene imovine predstavlja jedan od stubova borbe protiv organzovanog kriminala na Kosovu, a procenjuje se da je za poslednjih pet godina vrednost zaplenjene nezakonito stečene imovine bila veća od 3,8 miliona evra, dok je ukupna vrednost oduzete imovine iznosila oko 150 miliona evra, piše Gazeta Ekspres.

Potrebno je praviti razliku između oduzete i zaplenjene imovine, jer oduzimanje imovine je trajno i sprovodi se uz nalog nadležnog suda, dok zaplena predstavlja konfiskaciju imovine do pravosnažne sudske odluke.

Nacionalni koordinator za borbu protiv privrednog kriminala Šćipdon Fazljiu rekao je za Radio Slobodna Evropa da vrednost oduzete i zamrznute imovine za šest meseci ove godine iznosi šest miliona evra.

Tom imovinom upravlja Agencija za upravu zaplenjene i oduzete imovine, koja funkcioniše u okviru Ministarstva pravde.

Agencija procenjuje vrednost zaplenjene i oduzete imovine i utvrđuje način zaštite,  vodi evidenciju i omogućava prodaju zaplenjene i oduzete imovine. Sredstva prikupljena prodajom imovine prenose se u opšti budžet Kosova.

Prilikom izrade budžeta za 2020. prvi put je stvoren Nacionalni fond za oduzimanje, a većina sredstava koja će biti prikupljena namenjena je sprovođenju zakona, tužilaštvu i pravosuđu.

Savetnik odlazećeg ministra finansija, Ljuljzim Rafuna rekao je da sredstva namenjena tim institucijama ne bi trebalo da se koriste za isplatu zarada.

“Sva sredstva koja dolaze od prodaje odzete robe biće  dodeljena institucijama  koje se bave suzbijanjem nelegalnih radnji, kao  što su tužilaštvo, policija i pravosuđe. Deo će ići i na projekte usmerene na suzbijanje narkomanije, kao  i druge projekte koji su namenjeni informisanju javnosti”, rekao je on.

Predstavnici civilnog društva smatraju da je taj fond  dobrodošao jer su slični stimulativni programi popularni u mnogim zemljama EU.

Izvor: Kosovo online

Comments