Šefica posmatračke misije EU: Izbori dobro vođeni i transparentni

Šefica posmatračke misije, gđa Viola fon Kramon-Taubadel, koja je i poslanica Evropskog parlamenta, predstavila je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) sa prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra na Kosovu.

„Ovi prevremeni izbori bili su dobro vođeni i transparentni. Kampanja je bila živahna i konkurentna i omogućavala je kandidatima da sprovode kampanju slobodno u najvećem delu Kosova,” rekla je gđa fon Kramon na konferenciji za medije danas u Prištini.

Izborni dan je protekao u redu, a posmatrači iz EU pozitivno su ocenili glasanje i prebrojavanje. Centralna izborna komisija (CIK) je obezbedila transparentnost procesa time što je brzo objavila preliminarne nezvanične rezultate za političke subjekte, podeljene po biračkim mestima. Gđa fon Kramon dodala je: „Transparentnost je bila ključna karakteristika rada CIK-a i za pohvalu je to što je CIK, uprkos kratkom vremenskom roku, kompletirao sve izborne pripreme na vreme“.

Okruženje za kampanju u oblastima u kojima žive kosovski Srbi bilo je pod senkom zastrašivanja, gde su ciljani kandidati i pristalice partija koje nisu sa Srpskom listom.

Dalje, neprikladno korišćenje javnih resursa i odsustvo transparentnosti u vezi sa finansiranjem kampanja rezultirali su nejednakim uslovima za nadmetanje širom Kosova. „Sistemske probleme sa izbornim procesom koji se ponavljaju identifikovale su i ranije izborne posmatračke misije, kao, na primer, zakazivanje vanrednih izbora u kratkom vremenskom roku i neregulisan period pre zvaničnog početka kampanje, što je potrebno rešavati, kako bi se izborni procesi na Kosovu doveli u potpuni sklad sa međunarodnim standardima za demokratske izbore“, rekla je gđa fon Kramon, dodajući: „skup preporuka koje su predstavljene zajedno sa konačnim izveštajem misije, postaće zaista smislene samo kada se ozbiljno uzmu u razmatranje u narednoj Skupštini, a to treba da se uradi što je pre moguće.“

Andrej Kovačev, šef delegacije iz Evropskog parlamenta, rekao je: „Mi pozdravljamo sveukupno delotvorno upravljanje procesom. Međutim, pitanje finansiranja kampanje je oblast stalne zabrinutosti koje su pokretale i ranije izborne posmatračke misije. Regulatorni okvir ne obezbeđuje transparentnost i integritet i mora se ojačati u cilju borbe protiv korupcije i garantovanja zdrave demokratije.”

Na dan izbora, EU EOM je rasporedio 108 posmatrača iz 27 zemalja članica EU i Norveške i Švajcarske širom Kosova. EU EOM će ostati na Kosovu da prati procese u Centru za prebrojavanje i rezultate, kao i razrešavanje bilo kakvih žalbi i prigovora, sve do potvrđivanja konačnih rezultata. EU EOM i Kancelarija EU /EUSR na Kosovu rade nezavisno u okviru svojih posebnih mandata.

Izvor, foto: Radio KM

Comments