“Mladi mogu pozitivno da utiču na promene. Potrebna im je podrška”

Iako imaju ideje, mladi na Kosovu ne učestvuju u donošenju odluka, što zbog činjenice da im stariji, uglavnom političari, za to ne pružaju priliku, a što zbog sopstvenog straha od preuzimanja odgovornosti, složili su se Erna Saljihu iz BIRN-a i Stefan Filipović iz Centra za mir i toleranciju. Ivan Nikolić iz CSD-a kaže da treba pojasniti mladima da je njihova uloga važna.

Aktivizam mladih na teritoriji Gračanice se može svesti samo na sportske i kulturne događaje, ili tokom predizbornih aktivnosti kao što je to sada slučaj, kaže Stefan Filipović iz CPT-a. On kaže da postojeći Omladinski savet funkcioniše samo kada ima projekata.

„Tu postoji jedan suštinski problem. Taj Omladinski savet, čiji sam i ja član, mi tako čekamo da nam se pojavi USAID sa nekim projektom pa da nas pokrene. Kao da nam je neko branio u periodu od dve do tri godine da nešto radimo. Niko nam ništa nije branio, imamo svugde otvorena vrata“, kaže Filipović.

Učešće mladih u institucijama je minimalno. Tamo se zapošljavaju samo politički angažovani mladi ljudi, kaže Erna Saljihu iz BIRN-a.

„To su mladi koji su politički aktivni u nekoj stranci i zato su zaposleni tamo. Mislim da je to više neka politička odluka da se ti mladi izaberu da budu na toj poziciji nego što stvarno imaju kapacitete da budu na toj poziciji“, kaže Erna.

Jedan od problema mladih na teritoriji opštine Gračanice je iseljavanje. Stefan Filipović kaže da nažalost na to ne može mnogo da se utiče.

„Ja lično nisam siguran da su ideje dovoljno jake i dovoljno konkretne da mladi mogu da se suoče sa jednim takvim problemom kao što je odlazak mladih ljudi. Osnovni problem će vam biti nezaposlenost i nedostatak mogućnosti za egzistenciju. Socijalnu, ekonomsku, čistu egzistenciju. Da li je to problem koji mogu da reše samo mladi? Ne, naravno da nije. Oni su tu objekat oko koga treba raditi“, kaže Filipović.

Kako bi mladi uzeli učešća u donošenju odluka, vrata moraju da im otvaraju predstavnici opština, smatra Erna Saljihaj. Međutim, to po njenom mišljenju nije jedini problem.

„Ideja ima ali se plaše od odgovornosti koje dolaze sa tom idejom, plaše se od odgovornosti kada implementiraju taj plan jer je ta hijerarhija koju treba stalno da se upotpuni i odgovornost ljudi koji dolaze. To je previše teško za njih“, kaže Saljihaj.

Ivan Nikolić iz organizacije Komunikacija za razvoj društva (CSD) kaže da je izuzetno važno da se mladi uključe. „Mladi ljudi su zapravo pokretači pozitivnih promena. Mladi ljudi su donosioci nekog novog kritičkog mišljenja, nekog modernijeg okruženja i mislim da se stvarno treba ozbiljno raditi u tom pravcu da se mladima pojasni koliko je njihova uloga bitna i koliko je bitno da budu deo tog procesa“, kaže Nikolić uz tvrdnje da na centralnom Kosovu ima potencijala za to.

Konferenciju „Učešće mladih u procesu donošenja odluka“ organizovao je Forum za razvoj i multietničku saradnju. Filip iz ove ogranizacije kaže je upravo ovo pitanje jedno od najproblematičnijh.

„Izabrali smo ovu temu kako bismo povećali svest kod mladih ali i kod institucija i lokalne samouprave da povećamo njihovu želju za međusobnom saradnjom.“

On smatra da mladi imaju potencijala, ali da im fali prostor za aktivno delovanje, jer nema dovoljno podrške od strane lokalne samouprave.

Izvor: RTV Kim


Comments