CIK: Dopuna izbornog pravila

Na Kosovu je stupila na snagu odluka CIK-a o dopuni izbornog pravila 13/2013 u vezi predizborne kampanje, koja predviđa da zaposleni u državnim i javnim institucijama u toku redovnog radnog vremena ne smeju da učestvuju u kampanji političkih subjekata.

Kako je za Kosovo Onlajn potvrdio član CIK–a Ćemailj Kurteši ta odluka se odnosi  i na  pripadnike Kosovskih bezbedonosnih snaga, ali i na uniformisane  pripadnike Policije Kosova i njihovo osoblje, osim ako nisu angažovani po službenoj dužnosti.

Takođe učešće u kampanji  je zabranjeno verskim i dobrotvornim organizacijama, verskim zajednicama, predstavnicima CIK-a i opštinskoj izbornoj komisiji, izuzev u slučaju ako su zaduženi po službenoj dužnosti.

“Ni osobe od 18 godina ne mogu da učestvuju u kampanji bez saglasnosti roditelja. Nijedan potvđeni politički subjekat ne može u kampanju aktivno uključiti osobe mlađe od 15 godina, da lepe plakate i nose druge promotivne materijale, niti da budu aktivni deo promotivnog materijala u izbornoj kampanji, u cilju prikupljanja  emocionalnih  glasova biračkog tela”, napominje Kurteši.

Politički subjekti koji ne budu poštovali ovu odluku biće kažnjeni u skladu sa zakonom.

Izvor : Kosovo online

Comments