„Porodice imaju pravo da znaju šta je sa nestalima“

„Kosovo treba da uslovi Srbiju da pruži sve informacije koje se odnose na pitanja nestalih lica“, rekao je Špend Voka, predstavnik Instituta za evropske poslove i razvoj (RIDEA), tokom predstavljanja studije o nestalima juče u Prištini. Sa druge strane, Veljko Odalović, šef beogradske Komisije za nestala lica, za RTV Kim kaže da je Srbija odgovorila na sve zahteve Prištine.

Na Kosovu se još uvek kao nestalo vodi više od 1600 lica albanske, srpske, bošnjačke, aškalijske i drugih zajednica. Predstavnik RIDEA, Špend Voka, tokom današnje konferencije istakao je da je poslednjih godina veoma malo rađeno na pronalasku nestalih i naglasio da porodice prema svim međunarodnim i domaćim konvencijama i zakonima imaju pravo da znaju šta se dogodilo sa njihovim najbližima.

„Kosovo treba da insistira na adresiranju pitanja nestalih u potpunom skladu sa međunarodnim standardima. Treba da uslovljava Srbiju da pruži sve informacije koje se odnose na pitanja nestalih lica. Kosovo treba da odredi rok, treba da traži da Srbija pripremi posebne izveštaje o nestalim osobama. Međunarodne institucije treba da nadgledaju primenu dogovora između Kosova i Srbije. Takođe jedna od preporuka koja proizilazi je da Kosovo i Srbija treba da nađu zajednički jezik“, kazao je on.

Tokom procesa prikupljanja podataka i intervjua, RIDEA je zaključila da „postoji sumnja da Srbija ima informacije u vezi sa nestalim osobama“.

„Postoji percepcija da Srbija nije kažnjavala odgovorna lica u slučajevima počinjenih zločina. Ove kazne nisu izvršene“, kazao je Voka.

Sa druge strane, Veljko Odalović predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije, kaže za RTV Kim da Srbija u ovom trenutku ne poseduje nijedan podatak, koji na bilo koji način može da pomogne u rasvetljavanju sudbine nestalih lica, a da ga nije podelila sa prištinskom delegacijom.

„Što se tiče bilo kojih zahteva iz Prištine upućenih našoj Radnoj grupi, odnosno Srbiji, mislim da javnost zna da je Radna grupa za nestala lica do sada preko 2.500 dokumenata iz različitih arhiva državnih organa i javnih preduzeća, uključujući komunalna i opštinska preduzeća, podelila sa prištinskom delegacijom i dala podatke o svim informacijama koje je posedovala po pitanju nestalih lica“.

Odalović dodaje da su na desetine zahteva koje je do sada Priština imala prema Beogradu, apsolutno ispoštovani i da su predstavnici Beograda zajedno sa njima i kosovskom Radnom grupom, uključujući i porodice nestalih Albanaca, išli na svaku lokaciju za koju se sumnjalo da je potencijalna grobnica.

„Svugde smo bili krajnje transparentni i nama se ne može ništa prigovoriti po tom pitanju da smo neko ko na bilo koji način prikriva dokaze, činjenice ili informacije. Mi očekujemo da i Prištinska delegacija i privremene prištinske institucije postupe na isti način“, rekao je Odalović.

Kosovo i Srbija obavezni su da sarađuju po pitanju pronalaska nestalih osoba. Međutim, ni dvadeset godina od ratnih sukoba, i skoro deceniju od početka briselskih pregovora, ovo pitanje se nije našlo na dnevnom redu razgovora koji se vode između najviših zvaničnika Beograda i Prištine.

RTV Kim/Kossev

Comments