Jan Bratu: Pravosuđe ozbiljnije da kažnjava nasilnike u porodici, mediji da o tome izveštavaju i čuvaju dostojanstvo žrtve

Pravosuđe mora ozbiljnije da pristupi sankcionisanju krivičnog dela – nasilje u porodici, a mediji su u poziciji da odigraju ključnu ulogu u sprečavanju ovog vida nasilja, kontinuiranim izveštavanjem i stavljanjem na “stub srama” vinovnika.

Ovo je poruka koja je poslata danas sa skupa “Uloga medija u podizanju svesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici” koji su u Prištini, zajednički organizovali Kancelarija Saveta Evrope na Kosovu i misija OEBS na Kosovu.

Šef misije OEBS na Kosovu Jan Bratu poručio je da pravosuđe mora da bude efikasnije i potpuno netolerantno na nasilje i nasilnike. Takođe, dodao je, u obavezi su da se koriste Krivičnim zakonom Kosova, koji od januara ove godine, krivično delo nasilje u porodici kažnjava zatvorskom kaznom u trajanju do tri godine.

Bratu je izneo podatke prema kojima, od početka godine, na Kosovu je zabeleženo 789 slučajeva porodičnog nasilja. Od toga u preko 600 njih, žrtve su žene. U čak četiri slučaja, nasilje nad ženama završilo se smrću žrtve. Trenutno je na Kosovu aktivno osam skloništa za žrtve porodičnog nasilja. Srpske žrtve zbrinjavaju se u dve sigurne kuće – u Novom Brdu i Zubinom Potoku.

Rešenje problema, Bratu vidi u pojačanom radu sa tužiocima i sudijama.

“Mislim da treba raditi više sa tužiocima i sudijama. Sa policijom smo dosta radili i oni su sada mnogo bolji u ovoj sferi. Pravosuđe je problem jer se zakon ne primenjuje” rekao je Bratu i dodao da je zakon valjan, jer predviđa zatvorsku kaznu od tri godine za nasilnika, ukoliko se naravno, nasilje ne završi smrću žrtve.

“Žrtva ne sme da se stidi. Kada pravosuđe ne radi svoj posao, žrtva se obeshrabruje da nasilje prijavi. Mediji moraju da podrže žrtvu. Oni su u jedinstvenoj poziciji da spreče nasilje, stavivši nasilnika na “stub srama” poručio je Bratu.

Na skupu je istaknuta uloga medija kao kreatora opšte prihvaćenih mišljenja i stavova, što kako je naglašeno, dugoročno može da ima za željenu posledicu, postepenu promenu mentalitetom učvršćenih predrasuda da je nasilje u porodici – porodična stvar i da društvo nema šta tu da se meša.

Za novinara je najvažnije da po svaku cenu čuva dostojanstvo žrtve, koristeći se pritom u potpunosti svojim pravom na slobodnu govora, poručeno je sa skupa.

Kosovski koordinator za borbu protiv nasilja Naim Čeljaj apelovao je na medije da iskoriste svoje zakonsko pravo, i neprestano pozivaju institucije na odgovornost.

“Verujem da ako budemo insistirali na poštovanju i primeni zakona i standarda, situacija će se popraviti” rekao je Čeljaj.

Podsetimo, pošto nije član Saveta Evrope, Kosovo nije ratifikovalo Istanbulsku konvenciju kojom je na dobar način regulisano pitanje tretiranja nasilja u porodici i u pravosuđu i u medijima, ali i u svim ostalim društvenim segmentima, pa je slepo poštovanje Krivičnog zakona od izuzetne važnosti za suzbijanje ovog krivičnog dela.

Ovaj skup održan je pod okriljem druge faze projekta Saveta Evrope “Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Kosovu”.

Izvor: Radio Kosovska MItrovica

Comments