Evropska unija rasporedila Izbornu posmatračku misiju koja će nadgledati izbore na Kosovu

Po pozivu predsednika Kosova, EU je rasporedila Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) na Kosovo da sprovede nepristrasno i nezavisno posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 6. oktobar.

Misija će proceniti u kojoj meri su izbori usklađeni sa kosovskim zakonima, kao i sa međunarodnim standardima za izbore.

Glavna posmatračica EU EOM-a, Viola fon Kramon-Taubadel, članica Evropskog parlamenta iz Nemačke, sastala se u Prištini sa predsednicom Centralne izborne komisije, Valjdetom Dakom, Ministarstvom spoljnih poslova i liderima i kandidatima političkih stranaka. Na kraju svoje dvodnevne posete Kosovu, glavna posmatračica je na konferenciji za medije izjavila: “Ovo je peta misija EU za posmatranje izbora na Kosovu od 2013. godine. Naša celokupna Misija prati izborni proces pre, tokom i posle glasanja 6. oktobra i odražava stalnu posvećenost Evropske unije pružanju podrške transparentnim i inkluzivnim izborima na Kosovu.“

Osnovni tim od 9 analitičara stigao je u Prištinu 7. septembra, a 18 dugoročnih posmatrača je 15. septembra raspoređeno širom Kosova, kako bi svih 38 opština bilo pokriveno. Ukupno 36 kratkoročnih posmatrača, kao i delegacija članova Evropskog parlamenta i predstavnici država članica EU u Prištini, pridružiće se Misiji neposredno pre dana izbora. Procese glasanja i brojanja 6. oktobra posmatraće oko 100 posmatrača iz država članica EU, Norveške i Švajcarske. „Ove izbore vidim kao sjajnu priliku da izborni akteri na Kosovu pokažu svoju privrženost demokratiji sprovođenjem verodostojnog i inkluzivnog procesa. Potpuna transparentnost i odgovornost aktera uključenih u izbore može dodatno da poveća poverenje javnosti i pouzdanje u izborni proces. Takođe bih želela da ohrabrim ljude da ostvare svoje pravo glasa“, dodala je Viola fon Kramon-Taubadel.

EU EOM će izdati preliminarnu izjavu ubrzo nakon dana izbora i ostaće na Kosovu da do samog kraja posmatra proces objavljivanja rezultata. Konačni izveštaj, koji će sadržati preporuke za buduće izbore, biće predstavljen otprilike dva do tri meseca kasnije. Misija je nezavisna u svojim nalazima i zaključcima i pridržava se Deklaracije o principima za međunarodno posmatranje izbora potpisane u Ujedinjenim nacijama u oktobru 2005.

EU EOM i Kancelarija EU / specijalni predstavnik EU na Kosovu rade nezavisno u okviru svojih posebnih mandata.

Izvor: Radio KM, saopštenje

Comments