SANU: Osnovan odbor “Srpsko pitanje od 19. do 21. veka”

Srpska akademija nauka i umetnosti osnovala je programsko-organizacioni odbor “Srpsko pitanje od 19. do 21. veka” sa ciljem da Akademija pruži ozbiljan uvid, baziran na naučnom i umetničkom utemeljenju, u čitav niz pitanja od vitalnog interesa za Srbiju.

Potpredsednik SANU akademik Zoran Popović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da je Odbor, sačinjen od predstavnika akademijskih odbora koji se bave oblastima od strateškog značaja (Kosovo i Metohija, obrazovanje, nauka, kultura i umetnost, energetika), osnovan 21. juna i tom prilikom je zaključeno da je najvažnije od svih, pitanje Kosova i Metohije te se planira krajem godine i naučni skup posvećen toj temi.

Pored Kosova i Metohije, Odbor će se baviti drugim, kako je Popović objasnio, izuzetno važnim temama kao što su položaj srpskog naroda u susednim zemljama, zaštita kulturno-umetničke baštine i utvrđivanje njenog srpskog identiteta, istorijski, ustavno-pravni, ekonomski i religijski aspekti, geo-strateško opredeljenje, pitanje jezika i demografsko pitanje, korpus ljudskih prava, bezbednost, međunarodni odnosi…

Na prvom sastanku je razmatran način rada Odbora i predloženi su različiti modaliteti rada – tematski simpozijumi, serije predavanja, sastanaka, razgovora, naučni skup i svi oni bili bi propraćeni odgovarajućim pisanim dokumentima (saopštenjima, zbornicima).

Predloženo je osmišljavanje stalnih akcija u kojima bi na kreativan način učestvovali svi zainteresovani članovi SANU, a Odbor može imenovati pododbore za specifične teme, u čiji sastav, osim članova SANU, mogu ući i eksperti koji nisu njeni članovi.

Predloženo je i uključivanje različitih naučno-obrazovnih ustanova, univerziteta, instituta, predstavnika različitih struktura i uglednih pojedinaca koje će članovi Odbora birati, sa punom pažnjom i odgovornošću.

Popović je rekao da će naredni sastanak biti za sedam dana kada će se članovi više posvetiti listi tema i programu rada do kraja ove godine.

On je podsetio da se SANU već nekim od pomenutih tema bavi kroz svoje programe, ali da je cilj osnivanja Odbora da te aktuelne teme budu neprekidno prisutne i da se kroz drugačiju formu privuče veća pažnja javnosti.

“Cilj je i da SANU bude prisutna, ali ne kao neki centralni komitet koji bi davao mišljenje povodom svake političke akcije, već da ima prisutnost u gorućim pitanjima koja opterećuju ovo društvo, za sagledavanje problema”, dodao je Popović.

Predsednik Odbora je predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić, potpredsednik je akademik Ljubomir Maksimović, koji je i potpredsednik SANU, a članovi su akademici Nebojša Radunović, Zoran Krivokapić, Kosta Čavoški, Aleksandar Kostić, Časlav Ocić, Mihailo Vojvodić, Ljubodrag Dimić, Milan Lojanica, Miro Vuksanović, Vladimir Bumbaširević, Zoran Radović, Zoran Petrović i Gojko Subotić i dopisni članovi Mira Radojević, Dragan Vojvodić, Slobodan Vukosavić, Vladica Cvetković, Ljubinko Radenković i Slavenko Terzić.

Izvor RTV

Comments