Povratnicima na Kosmet pomoć za pokretanje posla

Nemačka organizacija ASB raspisala je javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo i Metohiju, a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate za pokretanje posla u vrednosti od 2.500 evra, kao i za obuku za pokretanje posla.

Projekat finansira EU FOTO: Promo

PJavni poziv se odnosi na sledeće opštine/gradove :  Kruševac,Kragujevac, Kraljevo, Čačak,Raška, Aranđelovac, Trstenik,VrnjačkaBanja, Vranje iBujanovac.  Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2019. u 16.00 časova.  Kroz poziv će biti obezbeđena oprema za 54 porodice i obuka za pokretanje posla za 90 porodica. Oprema i programi obuka će interno raseljenim licima poboljšati mogućnosti zazapošljavanje i stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka. Prijavni upitnik, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti mogu se naći na veb sajtu i društvenim mrežama organizacija ASB i CenTriR.  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuke za pokretanje posla se raspisuje u okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija.  Projekat sprovode organizacije ASB i CenTriR i Grad Kruševac. 

Izvor OK Radio – Vranje

Comments