Potpisani sporazumi o razumevanju između MALS-a, USAID-a i četrnaest opština

Ministarstvo adminstracije lokalne samuprave, USAID/LEGA i četrnaest opština potpisali su sporazume o razumevanju za sprovođenje petogodišnjeg projekta.

Fokus ovog projekta je uključivanje građana u procesu donošenja odluka, razvoj međuopštisnke saradnje i poboljšanje pravnog okvira.

Tim povodom ministarka Hodžić je istakla: „U svojstvu ministarke za administraciju lokalne samouprave, svojim prisustvom, tu sam da garantujem našu podršku kao institucije, da kroz neprekidnu saradnju u našim zajedničkim aktivnostima sa USAID-om pružimo svoj doprinos za uspešno sprovođenje ovog projekta. Dobra vest je što se oblasti koje obuhvata realizacija ovog projekta uklapaju u ciljeve strategije i rada našeg ministarstva, što dodatno olakšava našu saradnju, ka unapređenju naših lokalnih samouprava.   

Osnaživanje međuetničkih odnosa i promovisanje raznolikosti u opštinama, prestavlja poseban cilj u Strategiji za lokalnu samoupravu 2016-2020, a takođe je i stalni zahtev u izveštajima institucija EU. Realizacija projekta USAID/LEGA i u ovom pravcu doprinosi ispunjavanju ovih strateških ciljeva.

Sporazuma o razumevanju za početak petogodišnjeg projekta „USAID/LEGA“, u iznosu od 12 miliona evra, koji ima za cilj unapređenje učinka opštinskih usluga za građane; uključivanje građana u procesu donošenja odluka i osnaživanje međuetničkih odnosa i promovisanje raznolikosti u 14 opština.

Ovom prilikom, pozivam sve predstavnike lokalnih samouprava da budu što aktivniji i što ažurniji, jer će adekvatna realizacija ovog projekta najviše doprineti vašim sugrađanima“.

Opštine koje su potpisale sporazume su: Dragaš, Gračanica, Klina, Ranilug, Klokot, Vučitrn, Severna Mitrovica, Zvečan, Novo Brdo, Leposavić, Istok, Štrpce, Parteš i Obilić.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments