Prof. dr Zdravko Vitošević novi rektor Univerziteta u Prištini

Savet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovkoj Mitrovici, na izbornoj sednici održanoj danas u Kosovskoj MItrovici, doneo je odluku da funkciju rektora ove visokoškolske ustanove u novom mandatu obavlja prof. dr Zdravko Vitošević.

Prof. dr Vitošević je ovu funkciju već obavljao u dva mandata – od 2006. do 2012. godine.

Na mesto vršioca dužnosti rektora Univerziteta, postavljen je odlukom univerzitetskog Saveta 23. marta 2019. godine, pošto je dotadašnji rektor prof. dr Rade Grbić svojevoljno napustio to mesto.

prof. dr Vitošević je završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, a magistarske, doktorske studije i specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naučna oblast mu je anatomija, a uža naučna oblast neuroanatomija. Član je Srpskog anatomskog društva, Lekarske komore Srbije, Sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju SLD-a, autor je i koautor u oko osamdeset naučnih radova, učesnik i rukovodilac više domaćih i međunarodnih projekata, autor više monografija, udžbenika i priručnika. Dobitnik je više priznanja, između kojih je i Aprilska nagrada grada Beograda za medicinu i nagrada Braće Karić za naučni istraživački rad.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments