Ministarka Živić prisustvovala početku sezone žetve

Ministarka poljoprivrede, šumarstva u ruralnog razvoja u kosovskoj vladi Dijana Živić, sa svojim saradnicima prisustvovala je početku sezone žetve u opštini Gračanica.

Živić je poljoprivrednicima čestitala početak žetve i poželela dobar prinos, u nadi da će im vremenske prilike ići u korist. Takođe je naglasila da će uzgajivači pšenice i dalje imati podršku MPŠRR-a, u cilju povećanja površina pod pšenicom.

„Pšenica je pored kukuruza naša najvažnija poljoprivredna kultura, od neprocenjivog je značaja ne samo za poljoprivredu već i za celokupnu privredu Kosova. MPŠRR-a će i ove godine podržati uzgajivače pšenice putem subvencija sa 150 eura za svaki zasejani hektar,“ – rekla je Živić.

Takođe je istakla, da budžet MPŠRR-a kroz program subvencija za uzgajivače pšenice ove godine iznosi 9,5 miliona evra i navela da je na teritoriji Kosova ove godine pšenica zasejana na 50.000 hektara.

Prosečan prinos pšenice koji se očekuje je 3.500 do 4.000 kg po hektaru. Predviđa se, da će se silosi kosovskih poljoprivrednika ove godine napuniti sa 180.000 do 200.000 tona pšenice.

Rok za prijavu za program podrške MPŠRR-a, „Program ruralnog razvoja – Investicioni grantovi i Program za direktna plaćanja – Subvencije“ produžen je do 12. jula 2019. godine.

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments