Stojanović: Mladi spremni da rade za opšte dobro

OEK “Sinergija” je organizacija koja se već godinama angažuje na zbližavanju omladine i lokalne samouprave. Organizujući posete omladinaca Skupštinama opština, predstavljajući im osnove rada lokalnih samouprava i učeći ih njihovim pravima i obavezama u sistemu odlučivanja, dala je izuzetnu podršku procesu uključivanja građana u taj mehanizam. Jovana Stojanović ispred ove organizacije govori o odnosu omladine i opštinskih institucija, o načinima na koje bi ta veza mogla da bude ojačana i o spremnosti mladih da rade za opšte dobro, što su i potvrdili srčanim angažovanjem u volonterskim akcijama.

Ova emisija je deo projekta “Deluj lokalno da se tvoj glas čuje” koju NVO “Radio Mitrovica Sever” realizuje u sklopu “Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

Comments