Oglasila se policija: Policajci morali da upotrebe silu; nalazili se u napetoj situaciji u opasnoj oblasti

Policija Kosova saopštila je u saopštenju dostavljenom u petak kasno uveče a u vezi sa hapšenjima 28. maja, da je u saradnji sa Policijskim Inspektoratom Kosova, a po naredbi Osnovnog suda u Prištini i predvođena od strane Specijalnog tužilaštva Kosova, implementirala naredbu o pretresu/kontroli na nekoliko odvojenih lokacija na celokupnoj teritoriji Kosova.

“Cilj ove operacije jeste bio borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, sprovođenje racije i hapšenje određenog broja policijskih službenika, te je na dan sprovođenja operacije (19) policijskih službenika uhapšeno u svojstvu osumnjičenih lica, (10) građana u svojstvu osumnjičena, (9) drugih civila koji su opstruisali policijske službenike u vršenju njihovih dužnosti, kao i (1) zvaničnika UNMIK-a” navodi policija.

U nastavku istrage vezane za ovaj slučaj, uhapšena su još tri policijska službenika sa istog naloga za hapšenja, navodi se u saopštenju.

“Sve uhapšene osobe su tretirane u skladu sa pravno propisanim standardima i procedurama, poštojući njihova prava i slobode kao što je zagarantovano zakonom” navodi se u saopštenju.

Kosovska policija navodi da je ovoj policijskoj operaciji je prethodilo nekoliko meseci istrage od strane Policijskog inspektorata Kosova i policije Kosova, zbog kako navode “osnovane sumnje o umešanosti nekoliko policijskih službenika i građana Kosova u krivična dela” i to: “Učestvovanje u ili Organizovanje kriminalne grupe” u vezi sa drugim krivičnim delima kao što su; “Krijumčarenje robe”, “Zloupotreba zvaničnog položaja”, “Davanje mita”, “Ilegalna trgovina”, itd.

U saopštenju se dalje kaže da je ovaj policijski plan počeo da se implementira kao što je i planirano na teritoriji svih regiona, što je uglavnom proteklo bez incidenata, osim u regionu Zubin Potok, gde su u mestu zvanom “Klisura” nepoznate osobe postavile barikade na putu u obliku stabala, zapaljene vatre i teških vozila, kamiona, itd.

“Policija se u ovoj oblasti suočila sa naoružanim otporom pruženim od strane osumnjičenih lica, gde su zbog razmene vatre povređena dva policijska službenika, jedan od njih teže i jedan sa lakšim telesnim povredama, a povređeno je i nekoliko policiskih službenika tokom njihove akcije otvaranja/razbijanja barikada koje su bile postavljene od strane građana. Većina osumnjičenih lica bila su nasilna tokom hapšenja i posledično tome policija je morala da upotrebi neophodnu i proporcionalnu silu kako bi osumnjičena lica stavila pod kontrolu” dodaje se dalje u saopštenju.

Navode da je tokom uklanjanja barikada nekoliko osoba izašlo na ulice kako bi sprečilo policiju u izvršenju svojih dužnosti, te da je nekoliko puta primećeno i Toyota vozilo bele boje sa UN oznakama i vozačkim tablicama, koje se kretalo zajedno sa osumnjičenim licima na nekoliko lokacija.

“Vozač ovog vozila je pomagao nasilnim demonstrantima postavljajući svoje zvanično vozilo nasred puta ispred osumnjičenih lica i barikada, gde je uočeno da je sa strane saputnika iz vozila izvađena motorna testera, koja je korišćena od strane osumnjičenih lica za seču stabala i postavljanje istih kao barikada” navodi se u saopštenju.

Iako su policijski službenici iznova tražili da se put oslobodi, ponavljajući ovaj zahtev na engleskom jeziku, dotična osoba je odbijala policijske naredbe tako što je odbijala da komunicira, da se identifikuje i oslobodi put, navodi kosovska policija.

Ističu da su policijski službenici , pošto su se nalazili “u napetoj situaciji u opasnoj oblasti, bili primorano da ovo lice uklone iz vozila i da ga uhapse i sprovedu u policiju. Dotičnoj osobi je prvobitno pružena medicinska pomoć u bolnici u Mitrovici”.

“Po naredbi Glavnog tužioca u Mitrovici, UN osoba, iako osumnjičena za ilegalne radnje, a na osnovu poštovanja imuniteta dotičnog lica, nije bila zadržana ili zaustavljena i ista je puštena isa vozilom predata UN osoblju u Mitrovici, ali je protiv dotične osobe pokrenut slučaj opstruisanja policijskih službenika u vršenju njihovih dužnosti i zbog učestvovanja u masi koja se sumnjiči za ista dela” istakli su.

U skladu sa policijskim dužnostima i procedurama, nakon svakog sprovođenja operativnog plana Policija Kosova vrši postoperativne procene, vezano za uopšteno sprovođenje operacija.

Pošto je ovo istraga koja je još uvek u toku, Policija Kosova je po službenoj dužnosti ograničena u pružanju detaljnijih informacija u ovom trenutku, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica, saopštenje

Comments