Hodžić na sastanku sa Menetrijerovom i Čavarijem

Ministarka administracije lokalne samouprave Adrijana Hodžić sastala se sa glavnom savetnicom UN-HABITAT-a za Kosovo Gvendolinom Menetrijer.

Na sastanku je bilo reči o sprovođenju zajedničkog projekta “Program za sveobuhvatni razvoj” (zajedno sa PAX-om i CBM-om) koji je proizašao iz Memoranduma o razumevanju između MALS-a i UN-HABITAT-a kao i ostalih relavantnih aktivnosti.

Strane su međusobno informisale o svim značajnim aktivnostima koji su se realizovali i predviđaju da se realizuju u cilju što boljeg sprovođenja projekta, postizajući glavne rezultate saradnje u: razvijanju institucionalnih kapaciteta opština na Kosovu, podizanju kvaliteta lokalne samouprave putem šireg javnog dijaloga, mekanizama za međuopštinski centralni i lokalni dijalog, kao i razvoj kapaciteta ministarstva putem prikladne podrške i razmene iskustava za glavna pitanja o mandatu MALS-a.

Ministarka Hodžić i savetnica Menetrijer su se složile da se takvi sastanci održavaju povremeno u cilju monitorisanja zajedničkih aktiviteta koji proizilaze iz projekta.

Ministarka Hodžić sastala se danas i sa direktorom NDI-a Aleksandrom Čavarijom.

Tom prilikom diskutovali su o lokalnoj samoupravi i aktuelnim događajima na Kosovu. Poseban akcenat stavljen je na zainteresovanost MALS-a na blisku saradnju sa opštinama u cilju što efikasnijeg pružanja usluga građanima.

Takođe tokom ovog sastanka razgovaralo se o važnosti aktivnog učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i identifikaciji važnih tema na lokalnom nivou.

Na kraju sastanka ministarka Hodžić i direktor Čavarija su se složili da nastave jačanje saradnje sa ciljem identifikovanja mogućnosti za pružanje podrške opštinama na Kosovu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments