Naučni skup na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici

Povodom Dana fakulteta, Pravni fakultet  Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, organizovao je tradicionalni naučni skup sa međunarodnim značajem. Ove godine publiukovano je preko 60 radova koji su objevljeni u dva toma zbornika.

Brojnost i raznolikost objavljenih radova iz oblasti prava u zborniku govori o naučnom značaju Međunarodnog skupa “Pravo u funkciji razvoja društva”.

“Ovo je skup na kojem svi mi, koji smo došli sa različitif fakulteta, iskazujemo podršku našim kolegama  sa Pavnog fakulteta univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Iskazujemo im podržku za ono što rade u ovim teškim, rekao bih, zlokobnim vremenima”, rekao je prof. dr Boris Begović – Pravni fakultet Beograd.

“Zaključci sa ovog skupa mogu biti od koristi ne samo lokalnoj zajednici, državnim organima već i svakom čoveku da nađe sebe”, poručila je prof. dr Stanka Stjepanović – Pravni fakultet Istočno Sarajevo.

Ovaj tradicionalni naučni skup, koji organizuje Pravni fakultet iz godine u godinu ima sve više učesnika, renomiranih stručnjaka iz zemlje i regiona.

“Svakog maja u ovo vreme održavamo ovu konferenciju, teme variraju od godine do godine, trudimo se da budu dovoljno široke, da budu atraktivne za sve naše oblasti prava, ove godine to je “Pravo u funkciji razvoja društva”.  Došlo je preko 50 učesnika, to je zaista impozantno za našu Mitrovicu, to je velika stvar  za ovu sredinu da imamo takve naučne skupove”, rekao je pro. dr Vladan Mihajlović dekan Pravnog fakulteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Učesnici ovog skupa obilaze velike pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji.

Izvor: TV Most

Comments