Konkurs za amatersku umetničku fotografiju

 Kulturni centar “Dragica Žarković” Kosovska Mitrovica u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici objavljuje KONKURS ZA AMATERSKU UMETNIČKU FOTOGRAFIJU

Tema: Portret, pejzaž, priroda ili slobodna tema.

Pravo na učešće imaju svi koji su punoletni i amaterski se bave fotografijom.

Svaki učesnik ima pravo da pošalje po jednu fotografiju na tri zadate teme, ukupno tri fotografije do 03.06.2018. godine.

Fotografije pod šifrom slati elektronski, na e-mail kcentarkm@yahoo.com u JPG formatu 2000 pixela po dužoj strani 72 DPi.

Jedan fajl ne sme da bude veći od 5MB.

Konkurs važi od dana objavljivanja u elektronskim medijima /18.05.2018./ Rezultati konkursa bice objavljeni 11.06.2018.

Nagrade:

1.mesto 15.000,00 dinara,

2.mesto 10.000,00 dinara,

3.mesto 5.000,00 dinara .

Comments